zap group mishpati logo

עיריית כפר-סבא תפצה ב-10,000 שקלים בשל הוצאת דיבה

ביהמ"ש חייב את עיריית כפר-סבא לפצות את תושב העיר לשעבר בשל הוצאת דיבה בכתבות, במסגרתן הוצג התובע כבעל שיקולים זרים בפעילותו הציבורית.

מאת: מערכת משפטי
12.04.11
תאריך עדכון: 24.06.19
3 דק'
עיריית כפר-סבא תפצה ב-10,000 שקלים בשל הוצאת דיבה

בימ"ש השלום בכפר-סבא דן בתביעה שהגיש תושב כפר-סבא לשעבר נגד עיריית כפר-סבא בשל פרסום תגובה בכתבות עיתונאיות שפורסמו באתרי אינטרנט, האחד: ב"חדשות NRG " מיום 28.10.08, והשני -מאותו מועד בכתבה באתר "LOCAL כפר סבא – הפורטל המקומי" וכן בעיתון קול הכפר מיום 31.10.08. בכל הכתבות הנ"ל לטענת התובע, הוצאה דיבתו רעה, והוא הוצג כבעל שיקולים זרים בפעילותו הציבורית, ועל אף שנציגי העירייה נדרשו להתנצל ולפצותו, הם לא הסכימו לכך.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום נזיקין ותאונות

התובע היה בתקופה הרלבנטית תושב העיר כפר סבא, ושימש בין היתר, כיו"ר ועד הפעולה של שכונת גני אלרם בה התגורר. כתוצאה ממפגע בריאותי, שנגרם במהלך שנת 07', בשכונתו בשל פריצת ביוב שקיבל ביטוי בריחות עזים ובהימצאותם של חומרים תעשייתיים מסוכנים בסמוך לבית הספר ע"ש גולדה מאיר, החל פועל למען תושבי השכונה ותלמידי בית הספר ושמירה על בריאותם.

לאחר איסוף מסמכים הוגשה ב- 28.10.08 תביעה ייצוגית כנגד עיריית כפר-סבא ע"ס של 365,200 שקלים בביהמ"ש המחוזי בת"א לה הצטרף כעותר.
במסגרת התביעה הנ"ל נדרשה העירייה לשאת בתשלום פיצוי כספי בשל נזקי גוף ורכוש שנגרמו לתושבי שכונת גני אלרם בכ"ס. התביעה הייצוגית קיבלה חשיפה ופרסום ארצי נוכח תוכנה העוסק בנושא איכות הסביבה. בעקבותיה פורסמו 4 כתבות עיתונאיות הסוקרות את הגשת התביעה הייצוגית. לטענת התובע, במקום הצטרפות והרתמות של העירייה ונציגיה לפתרון הבעיה של המפגע הסביבתי הנ"ל, בחרו האחרונים להירתם למסע רדיפה אישי שכל חיציו הופנו אליו תוך הכפשת שמו ובני משפחתו והשמצתו באמצעות ביטויים כגון: "נוקט צעדים מתוך מניעים אובססיביים אישיים בלתי מובנים".

ליעוץ בנושא לשון הרע, פנו אל עורכי דין נזיקין

העירייה הכחישה, כי הפרסום נועד לפגוע או להשפיל את התובע, או כי נעשה בכוונה צינית זדונית או באופן שיטתי. נוסף לכך, העירייה הכחישה את הטענה כי נגרם נזק לתובע.

יש מקום לפיצוי אך לא במלוא הסכום הנתבע
השופטת רחל קרלינסקי קבעה, כי אין ספק כי הפרסום נשוא התביעה מייחס לתובע תכונת אופי אשר בנסיבות שאינן מחמיאות יכולה להוות לשון הרע.

נפסק, כי ההגנות שבחוק איסור לשון הרע לא עומדת לעירייה. "ספק בעיני באם היה הפרסום נעוץ בתום לב מובהק מצד הנתבעת", כתבה השופטת בפסק הדין. ועוד: " אני מצאתי כי מתן הגנה רחבה לנתבעת בנסיבות המקרה שבפני תשמש כלי שרת בידי גוף שלטוני  להרפות ידי מי שמבקש לצאת למאבק צודק נגד פעילותו ומדיניותו כך שריחו יובאש בפני מי שלמענם ביקש לפעול". 

השופטת החליטה לפסוק לתובע פיצוי של 10,000 שקלים וכן הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 5,500 שקלים. הפיצוי הנמוך מזה שביקש התובע נפסק בין היתר בשל חלוף הזמן ושינוי הנסיבות- התובע עזב את העיר כ"ס ואת שכונת מגוריו. כמו-כן התובע בעצמו איש תקשורת והייתה לו נגישות לאמצעי התקשורת להפרכת הפרסום.


(תא (כ"ס) 5201-08  אבישי מתיה פרידלנד נ' עירית כפר סבא)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה