נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

המדריך השלם לשירותי נוטריון - מהם וכמה הם עולים?

מתחיל בתהליך התאזרחות? רוצה ללמוד בחו"ל? צריך לאמת חתימה? לאשר צוואה? לאשר תרגום של מסמך? בכל המקרים הללו ובמקרים נוספים, הכתובת שלך היא נוטריון. מיהו ומהו נוטריון? מה השירותים שהוא מעניק? האם הוא חייב להיות עורך דין? כמה עולים שירותי נוטריון? כל התשובות למי שזקוק לשירותיו של נוטריון

המדריך השלם לשירותי נוטריון - מהם וכמה הם עולים?

מהו נוטריון? 

נוטריון הוא עורך דין מוסמך מטעם רשויות המדינה לאשר מסמכים או לאמת את תרגומם, לאמת חתימות של אדם או בשם תאגיד, להעיד בשבועה ולערוך מסמכים משפטיים באופן מקצועי בינלאומי.

אילו שירותים מעניק הנוטריון, אשר עורך דין שאיננו נוטריון לא יכול להעניק?

נוטריון יכול לתת אישור בדבר מקוריות המסמך ו/או תרגומו המדויק ו/או בדבר זיהוי האדם שחתם עליו ו/או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. פעמים רבות לשם השלמת פעולות ותהליכים נדרש אישור נוטריוני אותו לא יכול להעניק עורך דין שאיננו נוטריון.

מהו השכר עבור שרותי נוטריון נפוצים?

שכר נוטריון לאימות חתימה, כאשר מדובר ביחיד שהינו חותם ראשון הוא 166 שקלים (לא כולל מע"מ), כאשר על כל אימות חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך יגבה שכר של 66 שקלים (לא כולל מע"מ),  שכר נוטריון לנכונות העתק מסמך, כאשר מדובר בהעתק צילומי של מסמך, יגבה כך: לעמוד ראשון 66 שקלים (לא כולל מע"מ), ולכל עמוד נוסף 5 שקלים (לא כולל מע"מ),. כאשר השירות הנדרש הינו אישור צוואה, שכר הנוטריון יהיה לחותם ראשון 241 שקלים (לא כולל מע"מ), ולכל חותם נוסף 124 שקלים (לא כולל מע"מ).

שכר עבור "אישור חיים", שהינו אישור נוטריוני על כך שאדם פלוני נמצא בחיים הינו 166 שקלים (לא כולל מע"מ), עבור שירות של אימות תצהיר למצהיר ראשון, יקבל הנוטריון שכר של 168 שקלים (לא כולל מע"מ), ויגבה עבור כל מצהיר נוסף 67 שקלים (לא כולל מע"מ),. שכר עבור שירותי תרגום נוטריוני, שהינם שירותים מבוקשים מאד, משתנה בהתאם לאורך המסמך, כך: שיעורו של שכר עבור אישור נכונות תרגום נוטריוני הוא 208 שקלים (לא כולל מע"מ), למאה המילים הראשונות שבתרגום ו-166 שקלים (לא כולל מע"מ), לכל 100 מילים עד 1000 מילים ו-80 שקלים (לא כולל מע"מ),  לכל 100 מילים מעל 1000 מילים. 

מה זה תרגום נוטריוני?

אישור נכונות תרגום של מסמך מקורי או העתקו לכל שפה אחרת.

אילו מסמכים נהוג לתרגם תרגום נוטריוני?

תעודת יושר, תעודת פטירה, תעודת גירושין, תעודת נישואין, תעודת לידה, תמצית רישום, הסכמים, מעשה בי-דין, פסקי דין, אישורים אקדמיים, אישורי תואר, תעודת בגרות, תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה, חשבונות להוכחת כתובת, צוואה, הסכמי ממון רכישת נדל"ן, הסכמי מכר, אישורי אסמכתא לאישורי עבודה, תעודה המעידה על שירות צבאי סדיר, פרוטוקול, תקנוני התאגדות, תעודת התאגדות, תעודות רשם החברות, צו ירושה ו/או צו קיום צוואה ותעודות הערכה.

לאלו תהליכים לדוגמה נדרשים מסמכים אלה בתרגום ואישור נוטריון?
אנשים רבים נזקקים לשירותי נוטריון לשם תרגום ו/או אישור מקוריותם של המסמכים הללו במסגרת תהליכים מגוונים, כגון, במסגרת תהליכי התאזרחות; לשם לימודים אקדמיים בחו"ל ואו בישראל; לשם תהליכים של נישואין או גירושין; במקרים של ירושות; בהקשר של רכוש ונדל"ן; בעת יחסים חוזיים למשל לשם תרגומי הסכמים; במסגרת מערכת יחסים משפטים למשל סביב פסקי דין, מסמכים משפטיים ועוד. חשוב לציין שהתרגום והאישור הנוטריוניים ניתנים לעברית ומעברית, כלומר יכולים לשמש בארץ ובחוץ לארץ.  

האם לכל השירותים שמעיק הנוטריון ולכל פעולותיו נקבע שכר בתקנות שכר נוטריונים?

לא. אולם, התקנות קובעות ומגדירות שכר גם לפעולות כאלה שלא נקבע להן שכר בתקנות. כך, עבור כל פעולה שנוטריון מוסמך לעשות ולא נקבע לה שכר בתקנות, יגבה הנוטריון שכר של 267 שקלים (לא כולל מע"מ),, אלא אם מדובר בפעולות הנעשות מחוץ למקום העבודה של הנוטריון, שאז השכר שייגבה עומד על 538 שקלים (לא כולל מע"מ), לשעה הראשונה או לחלק ממנה ועבור כל מחצית שעה נוספת יגבו 166 שקלים (לא כולל מע"מ),  נוספים. 

מהי ההכשרה של נוטריון?

יש לעבור קורס בסיסי המרענן את הידע של עורך הדין בעניינים בהם יעסוק כנוטריון.

מי יכול לשמש כנוטריון?

על פי החוק יכול לשמש כנוטריון מי שעומד בתנאים הבאים:

1. מי שהינו אזרח ישראל או תושב קבע, על פי תנאי חוק הכניסה ישראל 1952.

2. מי שהינו חבר בלשכת עורכי הדין ועסק במשך עשר שנים לפחות במקצוע עריכת הדין, כאשר חמש וחצי שנים לפחות מתוכן הוא עסק בעריכת דין בישראל.

3. מי שהינו חבר בלשכת עורכי הדין ועסק במקצוע עריכת הדין במשך עשר שנים לפחות, מתוכן שנתיים בישראל (לכל הפחות) ובקשתו לקבלת רישיון נוטריון הוגשה בתוך שבע שנים מיום שבו הפך לתושב ישראל.

4. מי שאיננו בעל עבר פלילי ולא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, בישראל או בניכר.

5. מי שלא הושעה בעבר מחברות בלשכת עורכי הדין (בישראל) בהליכים משמעתיים ורישיון עורך הדין שברשותו לא בוטל. כמו כן, לא יעמוד בתנאי קבלת רישיון נוטריון מי שרישיונו הותלה במסגרת הליכים משמעתיים על פי חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי חוץ.

עורך דין שעומד בכל התנאים הנ"ל ורוצה לקבל רישיון נוטריון נדרש להגיש בקשה למחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים - גוף המוסמך על פי חוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 לטפל בבקשות להענקת רישיון נוטריון. במחלקה פועלת ועדת הרישיונות שמוסמכת לפי חוק הנוטריונים להעניק רישיון נוטריון למבקשים העומדים בתנאים הקבועים בחוק.

ועדת הרישיונות מונה שבעה חברים כשבראשה עומד מנכ"ל משרד המשפטים וחברים בה שני נציגי לשכת עורכי הדין, שלושה נציגי ציבור ונוטריון אחד. הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה ודנה בבקשות של עורכי דין לרישיון נוטריונים. בין היתר, הועדה בוחנת כל עונש משמעתי שהוטל על המבקש בעבר על פי חוק לשכת עורכי הדין או חוק הנוטריונים למסמכים יוצאי חוץ בתקופה של עשר שנים בטרם מתן רישיון הנוטריון.

מה עוד עושה המחלקה לרישוי נוטריונים?

המחלקה לרישוי נוטריונים עוסקת גם בפיקוח על עבודת הנוטריונים בישראל. במחלקה ישנם מבקרים - מבקרי נוטריונים -המבצעים ביקורת על נוטריונים הפועלים ברחבי הארץ, ומעבירים את תוצאות הביקורות למחלקה שפועלת בהתאם אליהן. כך, למשל, במידה שיש חשש לעבירה אתית של נוטריון, נציגי המחלקה מגבשים מסקנות וממליצים האם להעמיד את הנוטריון לדין משמעתי. המלצות הוועדה מועברות ליועץ המשפטי לממשלה. 

המחלקה לרישוי נוטריונים גם מטפלת בתלונות המוגשות נגד נוטריונים, מפיקה אגרות רישיון, מנהלת רישום של מאגר הנוטריונים וקובעת שכר נוטריונים.

דוגמאות לאישורים נוטריוניים

ליצירת קשר עם עו"ד עומר אשכנזי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
נוטריון אישור נוטריוני צוואה נוטריונית
עו"ד עומר אשכנזי, עורך דין ונוטריון

קבע פגישה עם
עו"ד עומר אשכנזי, עורך דין ונוטריון

עו"ד עומר אשכנזי חבר בלשכת עורכי הדין מאז 2003 ובעל תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים. הוא ייסד משרד פרטי, שבו...

לפרופיל המלא