משפטי– זאפ
משפטיתביעות ייצוגיותתובענה ייצוגית – עמלה על תשלום חשבון "סלקום" בסניפי הדואר

תובענה ייצוגית – עמלה על תשלום חשבון "סלקום" בסניפי הדואר

ע"פ הטענה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, סלקום גובה עמלה אסורה מלקוחותיה אשר משלמים את החשבון בדואר

מאת: מערכת משפטי
26.04.11
תאריך עדכון: 26.04.11
2 דק'
תובענה ייצוגית – עמלה על תשלום חשבון "סלקום" בסניפי הדואר

ב-17.4.2011 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת סלקום. הבקשה לאישור התובענה הוגשה בהתאם לחוק התובענות הייצוגיות תשס"ו-2006.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ייצוגיות

עניינה של הבקשה הינה גביית עמלה בסך 5 ש"ח בתוספת מע"מ על ידי סלקום, ממנויים אשר בוחרים לשלם את חשבון הטלפון הסלולרי שלהם בסניפי הדואר. גבייה זו נעשית בניגוד לרישיון ממשרד התקשורת של פיו פועלת סלקום ובניגוד להסכם ההתקשרות של סלקום עם לקוחותיה.
בנוסף לכך, סלקום מטעה את לקוחותיה בכך שאיננה בוחרת לגלות ללקוחותיה כי ניתן לשלם את החשבון גם במרכזי השירות והמכירה שלה, וזאת ללא עמלה.

מסיבות רבות ומגוונות, לקוחות רבים אינם מעוניינים לשלם את חשבון ה"סלקום" - כמו כל חשבון אחר - באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או הוראת קבע בנקאית, אלא מעדיפים לשלם את החשבון באופן יזום על ידם לאחר שעברו עליו ובדקו כי מרכיבי החיוב נכונים ומוצדקים. 

אף למעלה מכך - ללקוחות רבים אין כלל כרטיסי אשראי (למשל כאשר הבנק או חברת האשראי מסרבים להנפיק כרטיס עבורם) ופעמים רבות אין כל מרכז שירות ומכירה נגיש למקום מגוריהם.
בפני לקוחות אלו מעמידה סלקום רק ברירה אחת מוצהרת –  תשלום החשבון בסניפי דואר ישראל. אלא שתשלום הכרוך בתוספת עמלה גבוהה למדי של כשישה שקלים, חיוב לא מוצדק אשר מתגלגל לפתחם של הלקוחות, בניגוד להסדרים המשפטיים אליהם מחויבת סלקום.סכום התובענה הייצוגית הועמד על 151 מיליון ש"ח.

תשלום אסור ע"פ כל דין
" בחינת סיפור המקרה שלפנינו יוצר את הרושם כי המשיבה (סלקום) החליטה, בהחלטה מודעת ומתוכננת מראש, לגבות מלקוחותיה תשלום שאסור לה לגבותו על פי כל דין, נוהל ותקנה.מדובר בהחלטה חסרת סיכון מצידה של המשיבה,שכן אף אם תאלץ להשיב את הכספים, הרי שממילא מדובר בכספים  שלא היו מגיעים לה מלכתחילה. מטעם זה ישנה חשיבות כי בית המשפט הנכבד ינקוט ביד קשה כנגד המשיבה, יחייב אותה להשיב את מלוא הכספים שגבתה שלא כדין, ויורה על מתן שאר הסעדים הנזכרים בבקשה", כך נכתב בבקשה לאישור התובענה הייצוגית.

* את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הגישו עורכי הדין אסף פינק ונועם צוקר, ממחלקת תובענות ייצוגיות במשרד עורכי הדין יעקב פינק.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום