משפטי– זאפ
משפטיתביעות ייצוגיותהסדר פשרה בתביעה ייצוגית: בזק תעביר חצי מליון ₪ לצדקה

הסדר פשרה בתביעה ייצוגית: בזק תעביר חצי מליון ₪ לצדקה

בית המשפט המחוזי בת"א אשר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית נגד בזק. ע"פ ההסדר, בזק תעביר כחצי מליון ₪ לשתי עמותות. זאת, בשל הקושי לאתר את הלקוחות שזכאים לפיצוי

מאת: מערכת משפטי
30.05.11
תאריך עדכון: 30.05.11
3 דק'
הסדר פשרה בתביעה ייצוגית: בזק תעביר חצי מליון ₪ לצדקה

בשנת 2002 בני הזוג שפירא הגישו נגד בזק תביעה, ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית. לטענתם, בזק הטעתה אותם ביחס לחיבור שלהם לשירות האספקה של אינטרנט מהיר בשם WOW. התובעים טענו בתביעה ובבקשה, בין היתר, כי הם החלו לשלם עבור השירות הזה עוד לפני שהם יכלו לעשות בו שימוש בפועל, כלומר: עוד בטרם סופק להם המודם על ידי ספק האינטרנט שעמו הם התקשרו (חברת נטוויז'ן).

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ייצוגיות

בשנת 2005 בית המשפט המחוזי בת"א אישר את התביעה כייצוגית, ובהחלטה נקבע כי הקבוצה תכלול את כל מי שהזמין בתקופה הרלוונטית (החל מיום 29.5.02 ועד מועד הגשת התביעה, 14.7.02) חיבור לאינטרנט המהיר WOW באמצעות ספק אינטרנט שהיה חתום על הסכם שיווק עם בזק, ואשר חויב לשלם עבור השירות עוד בטרם קבל אותו בפועל. עוד נקבע בהחלטה, כי הנזק של כל חבר בקבוצה יתבטא בסכום בו חויב על ידי בזק עבור השירות, עד למועד בו הוא קיבל את השירות בפועל, וכי המידע לגבי גודל הקבוצה יימסר ע"י בזק.

הדיונים בנושא נמשכו שנים, ולאחר דין ודברים בין הצדדים, הוחלט במשותף להסכים לצורכי פשרה כי הקבוצה מונה 3,993 איש. כן הוסכם, בהתאם לנתוני בזק, כי הפיצוי הממוצע לו היה זכאי כל חבר קבוצה עומד על 80 שקלים, נכון למועד הגשת הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. לאור נתונים אלה, סכום הפיצוי הכולל עומד על כ-319,000 ₪ נכון למועד הגשת הבקשה, ובשערוך להיום עומד הסכום על 500,185 שקלים.

הפיצוי - סעד לתועלת הציבור
הצדדים הסכימו כי הפיצוי יינתן בדרך של סעד לתועלת הציבור, משום שקיים קושי לאתר את הלקוחות שזכאים לפיצוי. הם הסכימו על העברת סכום הפיצוי לשתי עמותות – עמותת  Appleseed ועמותת "עמדא" שכעולה מהסכם הפשרה, עמותות שחרטו על דגלן נושאים חברתיים חשובים.

השופטת רות רונן אישרה את הסדר הפשרה, וקבעה כי אין מקום להתערב בסכומים שנקבעו בין הצדדים – לא מבחינת מספר חברי הקבוצה ולא מבחינת סכום הפיצוי לכול חבר קבוצה. "פשרה בתביעה ייצוגית, כמו כל פשרה, מביאה בחשבון סיכויים וסיכונים, הן ביחס לעצם האחריות ... והן ביחס לגובה הנזק שהיה נפסק לזכות חברי הקבוצה. לאור כל האמור בבקשה ביחס לקושי בחישוב הסכומים, ולאור העובדה כי הצדדים עשו שימוש במנגנון חישוב אפשרי, שאינני בלתי סביר לקביעת סכום הפיצוי, ומאחר שמדובר כאמור בפשרה, אני סבורה כי יש לאשרה", כתבה השופטת בפסק הדין.

באשר לגמול לתובעים ולשכר טרחת באי כוחם, הוחלט להפחית מעט מהסכומים שהצדדים ביקשו שבית המשפט יאשר. בהתאם לכך נקבע, כי התובעים יקבלו גמול בשיעור של 50,000 שקלים ובאי כוחם – שכר טרחה בשיעור של 125,000 שקלים.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(ת"א 1887-02 שפירא ואח' נ' בזק חברה הישראלית בע"מ)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום