משפטי– זאפ
משפטיתביעות ייצוגיותאושר הסכם פשרה – מרכז הירידים וקונגרסים יתרום 90,000 ₪ לעמותות

אושר הסכם פשרה – מרכז הירידים וקונגרסים יתרום 90,000 ₪ לעמותות

בית המשפט המחוזי אישר הסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד מרכז הירידים והקונגרסים בנוגע לגבייה שלא כדין של דמי חנייה מנכים.

מאת: מערכת משפטי
02.06.11
תאריך עדכון: 02.06.11
3 דק'
אושר הסכם פשרה – מרכז הירידים וקונגרסים יתרום 90,000 ₪ לעמותות

בית המשפט המחוזי בת"א דן בבקשה לאישור הסכם פשרה בתביעה ייצוגית בעניין גביית תשלום שלא כדין מנכים עבור דמי חנייה על ידי מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ.
לטענת התובע, אשר הגיש תביעה ובקש לאשרה כייצוגית, חוק החנייה לנכים פוטר אנשים בעלי מוגבלות מתשלום דמי חנייה במקום ציבורי שהגישה היחידה אליו לאדם עם מוגבלות היא דרך חנייה במקום ציבורי הכרוך בתשלום. אולם, חרף זאת, ואף שמרכז הירידים והקונגרסים בישראל הוא גוף ציבורי המעניק שירות ציבורי ב"מקום ציבורי", שהיה צריך להינתן ללא תשלום – הרי שבפועל, המרכז נתן פטור מתשלום דמי חנייה רק לנכים בעלי תו חנייה כחול, ולא ליתר קבוצות הנכים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ייצוגיות

הנזק שנתבע בתביעה הוא נזק לא ממוני בסכום של 12 מיליון שקלים שחושב על פי הנחה של נזק בשיעור של 100 שקלים לכל אחד מחברי הקבוצה. כן נתבע נזק ממוני בשיעור של 4.2 מילון שקלים.
מרכז הירידים טען מנגד, כי לא הוא זה שאמור לשאת בתשלום דמי החנייה אלא מארגן הכנס או האירוע. עוד נטען, כי קיימת גישה נגישה אחרת.

לאחר דיונים והידברויות, הצדדים הגיעו להסכם פשרה, וביקשו מבית המשפט שיאשרו.
 עיקרי ההסכם: קבוצת התובעים תכלול את כל הנכים בארץ, אשר הונפק להם תג חנייה לנכה, למעט נכים בעלי תג חנייה כחול, אשר שילמו למרכז הירידים דמי חנייה בחניונים המופעלים על ידיה במרכז הירידים, החל ביום 7.4.2005 ועד חתימתו של הסכם הפשרה.

החל מ-7 ימים לאחר הגשת הסכם הפשרה לאישור בית המשפט, מרכז הירידים יאפשר לכל חברי הקבוצה להחנות את מכוניותיהם בחניוני מרכז הירידים המופעלים על ידו, ללא תשלום. המרכז ישנה את כל פרסומיו בנוגע להסדרי החנייה במרכז הירידים, באופן שיובהר כי כל נכה המחזיק תג חנייה לנכה, זכאי להחנות את מכוניות בחניוני מרכז הירידים ללא תשלום. כמו כן בסמוך לעמדת התשלום של דמי החנייה או בקרבת שערי הכניסה לחניונים בחניוני מרכז הירידים, יירשם בשילוט הקיים ובתקנוני החנייה בחניוני מרכז הירידים כי החנייה לנכים בחניוני מרכז הירידים היא ללא תשלום.

העברת תרומה לעמותות
כן הוסכם כי תוך 30 יום ממועד האישור, יתרום מרכז הירידים תרומה בסכום של 70,000 ₪ לעמותת נגישות לישראל ותרומה בסכום של 20,000 ₪ לעמותת אחים לחיים, עמותה העוסקת במתן סיוע ותמיכה נפשית וכלכלית לנכי צה"ל שנפגעו במהלך פעילויות מבצעיות, מלחמה ומעשה איבה.

השופטת רות רונן החליטה לאשר את הסדר הפשרה בקובעה, בין היתר, כי יש בו כדי להביא תועלת משמעותית לחברי הקבוצה, אשר מיום אישור הסדר הפשרה ואילך, יוכלו לחנות בחניונים של מרכז הירידים ללא תשלום – בעוד שלפני הסדר הפשרה, היה עליהם לשאת בתשלום, כאשר רצו לחנות בחניונים אלו.
עוד נקבע, כי לכן התובע הייצוגי יקבל גמול בשיעור של 25,000 שקלים, ובאי כוחו – שכר טרחה בשיעור של 65,000 שקלים.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(ת"צ 4671-03-10 מלכה נ' מרכז הירידים והקונגרסים בישראל בע"מ)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום