נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

קביעת שכר טרחת אפוטרופוס לדין

מהם הפרמטרים לקביעת שכר טרחת אפוטרופוס לדין של חסוי? ע"פ בית המשפט, יש לשלב בין התעריף המינימלי המומלץ של הלשכה לבין תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר| | 3
קביעת שכר טרחת אפוטרופוס לדין

בית המשפט לענייני משפחה בטבריה בחן לאחרונה את הנושא במסגרת בקשת אפוטרופוס לדין של חסוי לפסיקת שכר טרחתו בשיעור של 20,000 ₪. הבקשה התבססה על בסיס שכר בשיעור של 300 ₪ לשעת עבודה בתוספת נסיעות.

בית המשפט קבע את הדברים הבאים:

1• בניגוד לאפוטרופוס "רגיל", אשר מנהל ענייני היומיום וענייני כספים ורכוש של חסוי (או קטין), תפקידו של אפוטרופוס לדין שונה הוא ; מטרתו לייצגו בבית המשפט, להביא עמדתו, לבטא רצונו ולדאוג לכך שעניינו של החסוי לא יקופח ו/או ינוצל בידי אחרים בשל העובדה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו.

2• בניגוד למפרקי חברות, כונסי נכסים ומנהלי עיזבון אשר הדין מסדיר את פסיקת שכר טרחתם בזיקה לשווי הנכסים הממומשים או מנוהלים על ידם, הרי שביחס לאפוטרופוס לדין  לא קיים דין דומה.

3• בפסיקת שכר טרחת אפוטרופוס "רגיל" קבעה הפסיקה, כי אין זה ראוי לקבוע מסמרות באשר לאופן קביעת גובה שכר הטרחה ועל הדבר להיקבע על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה ; אם כך ביחס לאפוטרופוס "רגיל", נראה כי קל וחומר, כאשר מדובר ב"אפוטרופוס לדין" שהינו עורך דין ואשר פעולותיו הן בעיקרן משפטיות, אך לא רק. האפוטרופוס לדין נפגש עם החסוי, עם רופאיו ומטפליו, עם בני משפחתו ומשמש גם כגשר בין החסוי לבין בית המשפט. חשוב לציין, כי בפועלו זה של האפוטרופוס לדין, ניכרת בעיקר הייחודיות של התפקיד הנובעת מכך שממלא התפקיד הוא עורך דין.

4• כך או אחרת, גם בפסיקת שכר טרחת אפוטרופוס לדין ראוי להשאיר לבית המשפט שיקול דעת נרחב מצד אחד, תוך קביעת הפרמטרים ואמות המידה שמאירות הדרך לעבר האומדן הראוי של השכר, מצד שני. עם זאת, מכיון שהאפוטרופוס לדין הוא עורך דין במקצועו, אשר מונה לתפקידו בשל כישוריו המשפטיים והאישיותיים, ראוי לבחון את פסיקת שכרו גם לאור כללי פסיקת שכר טרחתם של עורכי דין בידי בתי המשפט. בהקשר זה רשאי בית המשפט להסתמך על ידיעותיו השיפוטיות, על התעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, על שכל ישר, היגיון בריא ועל ניסיונו.

5• התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין הוא אחד הכלים שבתי המשפט נוהגים לעשות בו שימוש בפסיקת הוצאות משפט .

לאור כל אלה, קבע השופט אסף זגורי, שילוב מושכל בין התעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין, לבין תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים) יכול לשמש גם כאבן הבוחן הראויה לפסיקת שכר טרחת אפוטרופוס לדין.


זיקה לכללי שכר הטרחה

ביחס למקרה הנדון נקבע, כי אין להיענות לבקשת האפוטרופוס לדין ולפסוק את שכרו לפי שכר קבוע לכל שעת עבודה, אלא בזיקה לכללי קביעת שכר הטרחה האמורים לעיל והשאובים מתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ומהתעריף המינימלי המומלץ של לשכת עורכי הדין.
נפסק, כי יש לתגמל האפוטרופוס לדין בהתאם לתקופה בה שימש בתפקידו, כאשר החסוי מאושפז בבית אבות סיעודי, יש לתגמלו בשל הביקורים השונים בבית החסוי, בבית האבות, במפגשיו עם הצדדים ועם עורכי הדין וכמובן בגין השתתפותו בישיבות בבתי המשפט.

בסיכום, קבע השופט, כי יש להעמיד שכר טרחת האפוטרופוס לדין על סך של 16,100 ₪ בתוספת מע"מ.

עוד בנושא:

שכר טרחה של עורך הדין/ מדריך ללקוח

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(תמ"ש 17271-09-09 ד. נ' ד. ואח')

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס חוק הכשרות המשפטית שכר טרחה שכר טרחת עו"ד
עו"ד אורנית אבני-גורטלר

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא