zap group mishpati logo

פירוק חברה על ידי העובדים - מדריך

באילו מקרים מומלץ לעובדי חברה שנקלעה לחובות לפעול לפירוקה? כיצד מתבצע ההליך? מה חשוב לדעת?

12.04.16
תאריך עדכון: 30.03.24
5 דק'
פירוק חברה על ידי העובדים - מדריך

חברה הינה אישיות משפטית בפני עצמה, הכשרה לכל זכות, חובה ופעולה. חברה קיימת מיום ההתאגדות ועד לפקיעת ההתאגדות, כתוצאה מחיסולה.
כאשר חברה בע"מ נקלעת לחובות, וידה אינה משגת מלפרוע את החובות, יעמדו הספקים, הרשויות ושאר הנושים, בפני שוקת שבורה. למרות זאת, לעובדי החברה יש מוצא ודרך לקבל את שכרם, פיצויי הפיטורים ושאר זכויות סוציאליות מהמוסד לביטוח לאומי, כאשר החברה כמעסיקה לא שילמה להם (כגון פדיון חופשה, דמי הבראה, הפרשות לקרן פנסיה).

הליך פירוק חברה
כדי שחברה תגיע לכדי חיסולה, יש לפתוח בהליך של פירוק חברה. סעיף 244(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג - 1983 קובע, כי פירוק חברה יתבצע בפירוק מרצון כאשר החברה בת פירעון, או בידי בית המשפט או בפיקוחו על פי בקשה של נושה, החברה עצמה או משתתף בחברה כגון בעל מניות כאשר החברה חדלת פירעון.

צו הקפאת הליכים
לעיתים, בטרם ניתן צו פירוק לחברה, יינתן צו הקפאת הליכים, שעלה לכותרות לאחרונה בפרשת אור סיטי נדל"ן קבוצת ענבל אור בע"מ, על פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999. מדובר בהליך שונה שבמסגרתו יינתן פתרון לחובות העובדים במסגרת ההליך, אך המוסד לביטוח לאומי לא ישלם גמלה לעובדים כל עוד לא יינתן צו פירוק.

כאשר החברה נלחמת על קיומה היא תטען, כי היא סולבנטית ותציג תוכנית הבראה לפיה תשלם בפרק זמן מסוים חלק מהחובות תוך קבלת הסכמת הנושים לויתור על חלק מהחוב. כך במקרה של אור סיטי נדל"ן הסכימו עובדי החברה לצו הקפאת הליכים מתוך תקווה לשמור על מקום העבודה. בסופו של יום תוכנית ההבראה קרסה ובית המשפט קבע, כי יש להוציא את ניהול החברה מידי בעלת השליטה והורה על מינוי מפרק זמני לקבוצת החברות.
בשנת 2005 רשת קלאב מרקט נקלעה להליכי פירוק בגין חובות בסך של 1.4 מילארד שקל.  השופטת אלשייך הורתה על צו הקפאת הליכים, והעבירה את ניהול החברה לידי נאמנים. בסופו של יום הרשת נמכרה לרשת שופרסל ומרבית העובדים שמרו על מקום עבודתם, אך נאלצו לוותר קבלת תשלום בגין זכויות ותנאים סוציאליים.

כיצד מזהים חברה חדלת פירעון?
סממן עיקרי לכך שחברה נמצאת בקשיים כלכליים והיא ככל הנראה חדלת פירעון או בדרך להיות חדלת פירעון, הוא כאשר חברה שמעסיקה עובדים לא משלמת להם בזמן משכורות, או משלמת משכורות באופן חלקי, או לא מפרישה מספר חודשים לקרן הפנסיה של העובדים את ההפרשות כחוק, או מפטרת עובדים או מוכרת את נכסיה.

מהו הפתרון היעיל לעובדים?
דרך המלך היא להמציא לחברה התראה בגין החוב על פי הוראות סעיף 258(1) לפקודת החברות וככל שלא תתקבל כל התייחסות תוך 3 שבועות, יש להגיש בקשה לפירוק חברה לבית המשפט המחוזי שכתובת החברה נמצאת באזור שיפוטו.
ככל שעד מועד הדיון בבקשה לא תתקבל כל התנגדות, הרי שבית המשפט יתן צו פירוק לחברה.

סעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 קובע, כי במקרה כזה עובד החברה יהיה זכאי לתשלום גמלה עד לתקרה משתנה, אך לא יותר מסך של 112,424 ₪, המורכבת משכר עבודה עד 12 חודשים לרבות זכויות סוציאליות, פיצויי פיטורים והפרשות שלא בוצעו על ידי המעסיק לקרן הפנסיה. אגב פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי חל גם על עובדים של מעסיק עצמאי אשר הוכרז כפושט רגל.

תביעת חוב לכונס
לאחר מתן צו הפירוק יש להגיש תביעת חוב לכונס הנכסים הרשמי. תביעת החוב נבדקת על ידי המפרק או מנהל מיוחד לבדיקת תביעות החוב, ולאחר מכן מועברת לאישור הביטוח הלאומי.
מי שהיה עובד שכיר יהיה זכאי לקבלת הגמלה. על כן חשוב לצרף את תלושי השכר לתביעת החוב.  החריג לכך הוא שבעל שליטה בחברה ובעל שליטה בחברת מעטים לא יהיו זכאים לגמלה מהביטוח הלאומי.

חשוב לזכור, כי המוסד לביטוח הלאומי משלם את הכספים בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח ודמי בריאות. בנוסף לכך כשגובה החוב עובר את תקרת הגמלה, על פי סעיף 187(א) לחוק הביטוח הלאומי, תיזקף תחילה הגמלה עבור חוב שכר עבודה ורק לאחר מכן עבור פיצויי פיטורים. על כן כאשר הסכומים המגיעים לעובד עוברים את התקרה, יש לשים דגש על גובהם של הרכיבים בתביעה לתשלום הגמלה , בהתחשב בהיבטי מס שונים וביניהם פטור ממס על פיצויי פיטורים. 

הליך של פירוק חברה בידי בית משפט דורש פרוצדורה מסוימת הקבועה בתקנות החברות (פירוק), תשמ"ז-1987, לרבות פרסום בקשת הפירוק ותשלום אגרות לא מבוטלות. על כן מומלץ לעובדים להתאגד יחד ולחלוק בעלויות. מדובר בהליך שאורך מספר חודשים שבסופם ישלם המוסד לביטוח לאומי את הכספים לעובדים.

באילו מקרים עובדים יכולים לקבל את כספם מהר יותר תוך כדי מימוש נכסי החברה?   
סעיף 354(א) לפקודת החברות קובע, כי שכר עבודה יהיה בדין קדימה לפני כל חוב אחר עד לסך משתנה (הנאמד נכון לשנת 2016 על 24,538 ₪). על כן, בנסיבות מסוימות ניתן לזרז את התשלום לעובדים מתוך קופת הפירוק, בעיקר כאשר יש לחברה נכסים כגון: נכסי מקרקעין, מכונות, כלי עבודה בעלי ערך וקניין רוחני. ניתן לבקש מבית המשפט שימנה מפרק זמני במעמד צד אחד, עוד בטרם מתן צו הפירוק, אשר יפעל לטובת העובדים, יממש את הנכסים וישלם את שכר העובדים מתוך הכספים שיתקבלו.

הליך הפירוק הוא הליך יעיל ומהיר יחסית שאינו מצריך הגשת תביעה לבית הדין לעבודה ומבטיח לעובדי החברה תשלום מהמוסד לביטוח לאומי בגין מרבית הכספים שהמעסיק לא שלם להם, ומהווה פתרון לעובדים שנמצאים מול שוקת שבורה כאשר מקור פרנסתם אבד להם. 

* כל הזכויות שמורות לעו"ד ניר ברקון

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים
 • מדריך לרישום סימני מסחר בישראל

  מדריך לרישום סימני מסחר בישראל

  מאמר זה ינחה אתכם בראשי פרקים לגבי הפרוצדורה לרישום ולהגן על סימן מסחר בישראל, החקיקה הרלוונטית ופסיקה רלוונטית ומעניינת בתחום
  6 דק'
 • רשימת לקוחות חברה – רכוש פרטי או נחלת הכלל?

  רשימת לקוחות חברה – רכוש פרטי או נחלת הכלל?

  מנהל בכיר בחברה גדולה ומצליחה החליט לעזוב ולהקים עסק עצמאי משלו, תוך שהוא לוקח איתו את רשימת לקוחות החברה בכוונה להציע להם הצעה מפתה כדי שיבחרו לעבוד איתו. האם  אפשר לתבוע אותו על כך? כיצד ניתן להגן על רשימת לקוחות מפני גניבה והאם כל רשימה נחשבת נכס קנייני? הכל בכתבה הבאה
  3 דק'
 • מה בין מחיקת חברה לפירוק חברה?

  מה בין מחיקת חברה לפירוק חברה?

  הדרך הנכונה לסיום חייה של חברה היא ע"י פירוקה.
  3 דק'