נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

בקרוב: קנאביס לצריכה עצמית - עבירה מנהלית, לא פלילית

מעשנים לפעמים ג'וינט בנסיבות חברתיות? בקרוב תיכנס לתוקף חקיקה חדשה, המגדירה צריכת סם עצמית כעבירה מנהלית, שאינה מחייבת הליך פלילי. חוק "אי הפללה באחריות", סקירה מקיפה

מאת: עו"ד גל שר טוב | | 4
בקרוב: קנאביס לצריכה עצמית - עבירה מנהלית, לא פלילית

חוק "אי הפללה באחריות" - חוק הסמים המסוכנים (עבירת קנס מיוחדת, הוראת שעה), התשע"ח-2018, המכונה בציבור "חוק ההפללה" או "חוק אי ההפללה", הוא למעשה הוראת שעה, שתיכנס לתוקף החל מ-1.4.19. בשלב זה, תוקפה מוגבל לשלוש שנים. 

החוק מתייחס להחזקה ושימוש בקנאביס או שרף של קנאביס, למטרות צריכה עצמית ומכיל תיקון לשני חוקים אחרים, הנוגעים בנושא: פקודת הסמים המסוכנים - תיקון מס' 15; וחוק סדר הדין הפלילי - תיקון מס' 84. 

בקצרה, מה קובע חוק אי הפללה באחריות?

ראשית, יש לזכור כי התיקונים לחוק מותירים על כנה את הגדרת השימוש וההחזקה של קנאביס, כאסורים על פי חוק. יחד עם זאת, התיקונים קובעים כי מרגע כניסת הוראת השעה לתוקף, בניגוד למצב כיום, מי שייתפס משתמש או מחזיק סם מסוג קנאביס לשימוש עצמי בנסיבות מקלות, יקבל מהשוטר בשטח הודעת קנס - 1,000 שקלים לעבירה ראשונה; 2,000 שקלים לעבירה שניה. זאת, רק אם אין לו רישום פלילי קודם והוא לא עבר בנוסף לעבירת ההחזקה גם עבירות נלוות (כגון: הפרעה לשוטר, העלבת עובד ציבור, העלמת ראיות וכו').

כלומר: במקרים מסוימים, ההליך כולו יסתיים כהליך מנהלי, מבלי שייפתח כנגד הנקנס תיק פלילי, ומבלי שהנקנס יצטרך להסתכן בהגשת כתב אישום, ניהול הליך בבית המשפט, ענישה ורישום פלילי. 

בנוסף, קובע החוק כי יוקם מרשם משטרתי פנימי, חדש ומיוחד, שירכז את פרטי מקבלי הקנסות. השימוש במרשם החדש יהיה לצורך מעקב ואכיפה של חוק זה בלבד. בניגוד למרשם הפלילי, המרשם הפנימי החדש לא יהיה חשוף לגורמים חיצוניים.

לעומת זאת, ההליך הפלילי ה"קלאסי" יופעל רק נגד מי שנתפס עובר עבירה שלישית של החזקה ושימוש עצמי בנסיבות מקלות, תוך שבע שנים מיום ביצוע העבירה השנייה; או אם לא עמד בקריטריונים של החוק. 

מטרת החוק היא למנוע את הפגיעה הקשה, הבלתי הפיכה והבלתי מאוזנת שנגרמה עד כה לאנשים נורמטיביים, בעיקר צעירים וצעירות, שנתפסו אחרי שהתנסו בשימוש בקנאביס בנסיבות מקלות (חברתיות), מבלי שיהיו מעורבים בפלילים כדרך חיים.

מהי מטרת החוק?

מטרת החוק היא למנוע את הפגיעה הקשה, הבלתי הפיכה והבלתי מאוזנת שנגרמה עד כה לאנשים נורמטיביים, בעיקר צעירים וצעירות, שנתפסו אחרי שהתנסו בשימוש בקנאביס בנסיבות מקלות (חברתיות), מבלי שיהיו מעורבים בפלילים כדרך חיים.

השלכותיה של האכיפה הפלילית הקונבנציונלית - הכוללת עיכוב/מעצר, חקירה וכתם פלילי - עלולות להיות לעתים קיצוניות; ולהגיע עד כדי אובדן מקור פרנסה והגבלות משמעותיות אחרות, שמי שנתפס סובל מהן, גם אם תיק החקירה בעניינו נסגר בסיום ההליך. 

לעומת זאת, החוק החדש מבקש לאמץ שיטת אכיפה שונה, המתבססת על מדיניות אי-הפללה אחראית. כלומר: מדיניות שאינה מתירה את השימוש וההחזקה בקנאביס, אך נמנעת מהליכים פליליים והכתמה, כשמדובר באדם נורמטיבי שאינו נתפס לעתים קרובות ונראה כי מדובר בנסיבות מקלות (חברתיות). 

מעבר למניעת פגיעה מיותרת באזרחים נורמטיביים ובעתידם, גישת אי הפללה אמורה להוביל גם לחסכון משמעותי בעלויות הנובעות מההליך הפלילי. מטרת המחוקק היא להפנות את המשאבים שיתפנו לצורך חינוך, הסברה וטיפול במשתמשים הקבועים הזקוקים לכך. זאת, בתקווה שהמהלך כולו יביא בסופו של דבר לצמצום תופעת השימוש בסמים.  

יש להבהיר טעות נפוצה. עצם תפיסת סם בכמות שאינה "מסחרית" לא בהכרח תיכנס להגדרת צריכה עצמית ולמדיניות אי הפללה. גם החזקה של גרם אחד בלבד - כאשר יש ראיות שמטרתה אינה צריכה עצמית, אלא הפצה או העברה לאחר - תיחשב להחזקה שאינה לצריכה עצמית

מהם עיקרי חוק אי ההפללה, בהתייחס לתיקון 15 לפקודת הסמים?

סעיף 1 - קובע כי בתקופת הוראת השעה, יתווספו לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג - 1973 מספר הגדרות, שהמשמעותית בהן היא הגדרת "עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית" (סעיף (ג1) (1)). 

לפי הגדרה זו, מדיניות אי הפללה תופעל רק במקרים שבהם הראיות מלמדות על צריכה עצמית. זאת, להבדיל מנסיבות של סחר, אספקה, גידול, ייצור או החזקה של כמות, שקיימת לגביה חזקה שהיא אינה לצריכה עצמית (מעל 15 גרם נטו).

בנקודה זו, יש להבהיר טעות נפוצה. עצם תפיסת סם בכמות שאינה "מסחרית" לא בהכרח תיכנס להגדרת צריכה עצמית ולמדיניות אי הפללה. גם החזקה של גרם אחד בלבד - כאשר יש ראיות שמטרתה אינה צריכה עצמית, אלא הפצה או העברה לאחר - תיחשב להחזקה שאינה לצריכה עצמית. הוראת השעה לא תתפוס לגביה.

סעיף 1(1)(2) - מגדיר את התקופות שבהן עבירת החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית בנסיבות קלות תיחשב עבירת קנס, שתוביל לקבלת הודעת תשלום קנס בלבד. מדובר בעבירה ראשונה או בעבירה שניה הנעברת בתוך חמש שנים מהראשונה. 

מי שעבר עבירה בפעם הראשונה ולא עבר אותה שוב בתוך חמש שנים, אם ייתפס לאחר מכן, העבירה תיחשב שוב כעבירה ראשונה. כלומר: לאחר חמש שנים "נקיות", יש חזרה ל"נקודת ההתחלה". מי שביצע עבירה שניה בתוך חמש שנים, ונתפס בשלישית, לאחר למעלה משבע שנים מהעבירה השנייה - העבירה השלישית תחשב לו, שוב, כעבירה שניה. 

סעיף 1(1)(3) - גובה הקנס בעבירה ראשונה יהיה 1,000 שקלים; ובעבירה שניה 2,000 שקלים.

סעיף 1(1)(4) - מחריג מספר קבוצות ספציפיות של אנשים, שאם יבצעו את העבירה, לא יזכו להסדר המיוחד של החוק. מדובר במי שהורשע בחמש השנים שלפני מועד ביצוע העבירה בעבירות פשע, עבירות נוספות לפי פקודת הסמים (למעט עבירת קנס מיוחדת), עבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (חוק הפיצוציות) או עבירות נהיגה בשכרות או נהיגה תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.

כמו כן, מוחרגים מהחוק כל מי שבמועד ביצוע העבירה טרם הגיעו לגיל 18, מי שבמועד ביצוע העבירה היה חייל או שבית דין צבאי מוסמך לדון אותו, אסירים וכל מי שבמהלך ביצוע העבירה ביצע עבירה נוספת. 

סעיף 1(1)(5) - לצורך החלטה אם עבירה היא עבירה ראשונה או שניה, תובא בחשבון גם עבירה קודמת של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית, שבוצעה לפני כניסת הוראת השעה לתוקף. זאת, אלא אם מדובר בתיקים שנסגרו. במקרים כאלה, עבירות קודמות לא ייספרו כעבירה ראשונה. בנוסף, גם תיק חקירה שעדיין ממתין להכרעה וטרם הוגש בו כתב אישום, עד לכניסת הוראת השעה לתוקף, לא ייכלל במניין העבירות. 

סעיף1(1)(6) - סיווג העבירה כעבירת קנס מיוחדת, אינו משנה את סיווגה לפי חוק העונשין כעבירת עוון.

סעיף 1(1)(7) - על אף כל האמור בהוראת השעה, בסמכות תובע להגיש כתב אישום על מקרה של החזקה או שימוש לצריכה עצמית, אם סבר, מסיבות מיוחדות שעליו לפרט בכתב, כי בכל זאת יש נסיבות המצדיקות זאת, ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס.  

מהם עיקרי החוק, בהתייחס לתיקון 84 לחוק סדר הדין הפלילי?

תיקון 84 מתייחס לסעיף 230 בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב - 1982. התיקון מוסיף סדרי דין מיוחדים בעבירות קנס מיוחדות, שיחולו על כל עבירת קנס מיוחדת בתקופת הוראת השעה.

סעיף 230ג - שוטר שתפס את הסם, ויש לו יסוד להניח שאותו אדם עבר עבירת קנס מיוחדת, רשאי להחליט למסור לאותו אדם הודעת תשלום קנס, בדומה להליך רישום דו"ח תנועה. 

על אף שהדבר לא נרשם במפורש בסעיף, לנקנס תינתן ככל הנראה זכות להגיב במקום. תגובתו תירשם ותובא בחשבון בהמשך הטיפול. מבחינת המשטרה, תגובה זו לא תיחשב כ"חקירה" או "תשאול". לכן, ככל הנראה, לא תינתן לאזרח אזהרה מפני הפללה עצמית ו/או זכות היוועצות בעורך דין. 

תשלום הקנס, כמוהו כהודאה באשמה בפני בית משפט, הרשעה, הסכמה להשמדת הסם ונשיאת העונש. יש לשלם את הקנס תוך 60 ימים, אלא אם תישלח לתובע הודעה מטעם הנקנס, שברצונו להישפט במקום זאת. 

סעיף 230ד - קובע כי מי שנקנס רשאי להגיש תוך 30 ימים בקשה לביטול הקנס. התובע רשאי לבטל את הודעת הקנס אם הנסיבות המוגדרות בחוק מצדיקות זאת. אם נדחתה הבקשה, רשאי הנקנס להגיש בקשה להישפט תוך 14 יום מקבלת ההחלטה, או עד תום 30 ימים מקבלת הקנס, על פי המאוחר.

סעיף 230ה - נקנס רשאי להודיע לתובע תוך 30 יום כי ברצונו להישפט על העבירה, במקום לשלם את הקנס. במקרה שתוגש בקשה להישפט, יעבור התיק להמשך חקירה פלילית, שבסיומה יגיש התובע כתב אישום או יחליט לבטל את הודעת תשלום הקנס.

על הנקנס לקחת בחשבון, שבמקרה שההליך יעבור לבית המשפט ובית המשפט ירשיע אותו - יוטל עליו קנס בסכום שלא יפחת מפי שלוש מהסכום שהוטל בהודעה המקורית.

סעיף 230ז - קובע כי בחלוף המועד שנקבע לתשלום, אם הנקנס לא שילם את הקנס ולא הגיש בקשה להישפט, ייחשב הנקנס כמי שהורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס המקורי, עליו יתווספו מיידית תוספת פיגורים (50%) ובהמשך 5% נוספים בכל חצי שנה. במקרה כזה, המשטרה תהיה רשאית לחלט ולהשמיד את הסם. לא ניתן יהיה לטעון מצד הנקנס כל טענה הדורשת חקירה או בדיקת הסם.

סעיף 230ח - גביית הקנס תהיה על פי פקודת הסמים (גבייה), כאילו היה מס ויחולו עליו הוראות חוק המרכז לגביית קנסות.

סעיף 230ט - נקנס שינהל את ההליך בחוסר תום לב או תוך הכבדה שלא לצורך על ההליכים בבית המשפט, עלול להיות מחויב בתשלום הוצאות משפט, לרבות הוצאות עדים.

סעיף 230י - לצורך יישום החוק, תנהל המשטרה מרשם משטרתי מיוחד שיהווה מאגר מידע, הכולל רישומים ופרטים לגבי כל נקנס בגיר, שעבר עבירת קנס מיוחדת (אלא אם התיק נסגר מחוסר אשמה). המרשם המיוחד יכלול בהמשך גם רישומים לגבי קטינים שעברו עבירות של שימוש והחזקה לצריכה עצמית של קנבוס, בתנאים ונסיבות שייקבעו.

המידע שייכלל במרשם המיוחד לא ייכלל במרשם הפלילי הרגיל ויהיה חסוי. שום מידע מהמאגר לא יימסר, אלא בנסיבות מסוימות ספציפיות ורק במידה הנדרשת. 

לבסוף, על אף שהחוק ייכנס לתוקף ב-1.4.19, הרי שהמחוקק קבע תקופת מעבר, כך שמי שעבר עבירה לפני כניסת החוק לתוקף, וביום כניסתו לתוקף, תיק החקירה יהיה עדיין תלוי ועומד וטרם הוגש בו כתב אישום, יהא רשאי להודיע לתובע או ליחידת החקירות, כי הוא מבקש לשלם בשל העבירה קנס על פי חוק זה. בנוסף, הוא יהיה רשאי לבקש שתיק החקירה ייסגר וכי הרישום הפלילי לגביו יימחק.   +

אזרחים נורמטיביים, שביצעו עבירה של החזקה או שימוש לצריכה עצמית, בנסיבות מקלות, תוך הבנה שלא מדובר במי שמנהל אורח חיים עברייני, יופנו למנגנונים חלופיים להליך הפלילי ויימנעו מתיוג והכתמה פלילית, שיפגעו בעתידם ובדימוי העצמי שלהם

לסיכום: על אף ששימוש והחזקה בקנאביס מוגדרים עדיין כעבירה פלילית גם בחוק "אי ההפללה", הרי שמודל האכיפה המוצע בו משלב כלים מן המישור המנהלי לצד אמצעים פליליים "קלאסיים". כך, אזרחים נורמטיביים, שביצעו עבירה של החזקה או שימוש לצריכה עצמית, בנסיבות מקלות, תוך הבנה שלא מדובר במי שמנהל אורח חיים עברייני, יופנו למנגנונים חלופיים להליך הפלילי ויימנעו מתיוג והכתמה פלילית, שיפגעו בעתידם ובדימוי העצמי שלהם. 

הערה: אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי. בכל מקרה, הוראות החוק כפי שפורסמו ברשומות - הן אלה הקובעות. 

עו"ד גל שר טוב עוסק במשפט פלילי מזה כ-20 שנים. בעבר, שימש ראש לשכת תביעות וראש לשכת חקירות במשטרה. משמש כיום יו"ר הוועדה לעניינים פליליים במחוז מרכז ויו"ר ועדת הקשר של עורכי הדין בנתניה.

 

ליצירת קשר עם גל שר טוב עורך דין פלילי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עבירות סמים
עו"ד גל שר טוב

קבע פגישה עם
עו"ד גל שר טוב

עו''ד גל שר טוב מייצג בתחום הפלילי, בעבירות תעבורה ובעל ניסיון של למעלה מ-20 שנים. התמחה בפרקליטות מחוז דרום במשטרה...

לפרופיל המלא