נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק עובדים זרים - כל הזכויות שמורות

מעסיקים עובד זר? הקפידו לשמור על זכויותיו: מגורים הולמים, חוזה עבודה, זכויות סוציאליות וביטוח רפואי. לא רק מפני שכך ראוי לנהוג, אלא מפני שכך מחייב החוק

מאת: עו"ד לימור חייט | | 3
חוק עובדים זרים - כל הזכויות שמורות

חוק עובדים זרים (התשנ"א-1991) הוא חוק מורכב, הנוגע במספר תחומים משפטיים ומסדיר את מערכת היחסים בין אזרחי ישראל (הזקוקים לעובדים זרים) לבין מהגרי העבודה. ברקע, כמובן, נמצאת המדינה וסוגיית האזרחות. בכתבה זו נעסוק בחוק עובדים זרים והשלכותיו השונות.

במה עוסק חוק עובדים זרים?

סעיף 1 לחוק עובדים זרים מגדיר עובד זר כעובד שאינו אזרח ישראל או תושב ישראל. כלומר: מדובר במהגר בעל אזרחות זרה, המגיע לישראל למטרת עבודה. העסקת עובדים זרים, מהגרי עבודה, מעוררת סוגיות אתיות, משפטיות וחברתיות מורכבות. 

שני התחומים המרכזיים, המצריכים הסדרה בהקשר להעסקת עובדים זרים בישראל, הם סוגיית האזרחות והתושבות. זאת, כמובן, לצד הסדרת יחסי ההעסקה (דיני עבודה).

בסוגיית השהייה בישראל, חוק עובדים זרים עוסק באופן נקודתי וחסר. חוק הכניסה לישראל (תשי"ב-1952) משלים את ההסדרה המשפטית בהקשר זה. כלומר: חוק עובדים זרים עוסק בדיני עבודה ובהסדרת מערכת היחסים בין העובד הזר למעסיק בישראל.

מדובר בחוק ייחודי, המתייחס לסוגיות רבות ומורכבות, הנוגעות לא רק למערכת היחסים בין עובד זר למעסיקו בישראל (עניין מורכב כשלעצמו). כשמדובר במהגרי עבודה, יש מערכות יחסים נוספות, אותן יש להסדיר, ובהן מערכת היחסים בין העובד הזר למעסיק הישיר שלו, מערכת היחסים בין העובד הזר לחברה הקבלנית המעסיקה אותו, מערכת היחסים בין העובד הזר למדינת ישראל ומערכת היחסים בין המדינה למעסיק. 

חוק עובדים זרים נוגע בחלק מהסוגיות האלה. עיקר חשיבותו של החוק טמונה בעיגון זכויותיהם של העובדים הזרים בישראל. 

הפרקים בחוק, העוסקים במערכת היחסים בין העובדים הזרים למעסיק שלהם בישראל, מבטיחים את זכויותיהם של העובדים הזרים, ומטילים חובות על המעסיקים

מהן הזכויות המגיעות לעובדים זרים בישראל?

הפרקים בחוק, העוסקים במערכת היחסים בין העובדים הזרים למעסיק שלהם בישראל, מבטיחים את זכויותיהם של העובדים הזרים, ומטילים חובות על המעסיקים (בין אם מדובר במעסיקים ישירים ובין אם מדובר בקבלני כוח אדם).

בין זכויות העובדים הזרים בישראל בולטות הזכויות הבאות:

מגורים הולמים: סעיף 1ה (א) לחוק קובע כי לעובד הזר יש זכות להתגורר בישראל במגורים הולמים. החובה לספק מגורים הולמים מוטלת על המעסיק. על פי החוק, על המעסיק להעמיד על חשבונו מגורים הולמים לשימוש העובד הזר, למשך כל תקופת עבודתו אצלו (כולל לפחות שבוע גם לאחר סיום ההעסקה). 

חוזה עבודה: סעיף 1ג לחוק מטיל חובה על המעסיק לחתום עם העובד הזר על חוזה עבודה, שיבטיח את תנאי העסקתו הנאותים ואת הזכויות המגיעות לו. על פי הסעיף, החוזה חייב להיות חוזה עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין; על החוזה לכלול באופן מפורט את תנאי העבודה שיוסכמו בין הצדדים. ההסכם אינו יכול לכלול הסכמות הסותרות את דיני העבודה בישראל. המשמעות המעשית של הדברים היא כי לעובד הזר מגיעות כל הזכויות המגיעות לעובד ישראלי. בנוסף, קובע הסעיף כי המעסיק חייב למסור לעובד הזר העתק של חוזה העבודה.

זכויות סוציאליות: כעולה מסעיף 2, מגיעות לעובד הזר כלל הזכויות המגיעות לעובד בישראל, ובכללן הזכות לשכר מינימום, חופשה שנתית, הפרשות לביטוח פנסיוני, ימי מחלה ועוד. כל אלה יעוגנו בחוזה העבודה (לרבות ימי חופשה, מרכיבי שכר, חופשות, ימי חג ועוד זכויות מכוח דיני העבודה השונים). 

ביטוח רפואי: סעיף 1ד (א) לחוק מטיל על המעסיק חובה להסדיר לעובד הזר, על חשבון המעסיק, ביטוח רפואי. הביטוח הרפואי חייב להיות בתוקף משך כל תקופת עבודתו אצל המעסיק. הביטוח הרפואי צריך להיות נרחב ולכלול סל שירותים שקבע שר הבריאות לעניין זה.

חוק עובדים זרים עוסק בסוגיות רבות ומורכבות, הנוגעות להעסקת עובדים זרים בישראל. החשיבות המרכזית של החוק טמונה בכך שהוא מקנה לעובדים הזרים זכויות, בהחלת דיני העבודה הישראלים עליהם

מעבר לנושא זכויות העובדים הזרים, עוסק חוק עובדים זרים בסוגיות נוספות, אותן נזכיר בקצרה.

חובות המעסיק כלפי הרשויות: לאור העובדה שבמערכת היחסים בין העובד למעסיק, כשמדובר בעובד זר, יש "שחקן נוסף" (מדינת ישראל) - חובות נוספות חלות על מי שמעסיק עובד זר, שאינן קשורות לתנאי ההעסקה של עובדים זרים ולהבטחת זכויותיהם. בהיבט זה, עוסק חוק עובדים זרים בפרק ד'1 לחוק, הכולל סעיפים רבים העוסקים בהליכים ובפרוצדורות שנדרש המעסיק להשלים, כדי להעסיק עובדים זרים כחוק. 

התנהלות המעסיק כלפי מסתננים ופלסטינים: החוק מתייחס גם לסוגיות מורכבות, כגון העסקת מסתננים. "מסתנן" מוגדר בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954, כמי שאינו תושב ישראל, שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל. לפי פרק ד' לחוק, מי שמעסיק מסתננים נדרש להתנהלות שונה וייחודית, הן כלפי העובדים עצמם והן כלפי הרשויות. כך גם במקרים בהם מדובר בהעסקת עובדים  משטחי הרשות הפלסטינית, מעזה ומיריחו (פרק ד'2 לחוק).

לסיכום: חוק עובדים זרים עוסק בסוגיות רבות ומורכבות, הנוגעות להעסקת עובדים זרים בישראל. החשיבות המרכזית של החוק טמונה בכך שהוא מקנה לעובדים הזרים זכויות, בהחלת דיני העבודה הישראלים עליהם (מה שמקנה להם זכויות סוציאליות, כמו כל עובד בישראל). בנוסף, החוק מקנה לעובדים הזרים זכויות ספציפיות: הזכות למגורים הולמים, הזכות לביטוח רפואי והזכות לחוזה עבודה הכתוב בשפה שהם מבינים. 

עו"ד לימור חייט, בעלת משרד עורכי דין ונוטריון המתמחה בדיני עבודה.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכויות עובדים זרים חוק עובדים זרים העסקת עובדים זרים עובדים זרים סקירת פסקי דין עובדים זרים
עו"ד לימור חייט

קבע פגישה עם
עו"ד לימור חייט

משרדה של עורכת דין ונוטריון לימור חייט, מציע מענה ללקוחות בנושאים: מקרקעין, דיני עבודה וגבייה מנהלית ברשויות מקומיות. כמו כן...

לפרופיל המלא