• 18 בספטמבר 2012

  קבלת פיצויים בעת הגעה לגיל פרישה

  הגעתי לגיל 67 לפני מספר חודשים.
  אני מועסק כעובד קבלן בתפקיד שומר בבניין.
  מנהל החברה מעוניין כי אני יעבור לעבוד בבניין אחר. אני אינני מעוניין בכך ומעדיף לפרוש לגמלאות.

  האם אני זכאי לדרוש לקבל את כספי הפיצויים המופקדים על ידי המעסיק גם במקרה בו אני בוחר להפסיק לעבוד ולא עקב פיטורין?

  האם אני צריך את הסכמת המעביד לשחרר את הפיצויים מחברת הביטוח גם כאשר הגעתי לגיל 67?

  18 בספטמבר 2012
 • 24 בספטמבר 2012

  קבלת פיצויים בעת הגעה לגיל פרישה

  בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורין, התפטרות לאחר הגעה לגיל פרישה מזכה אותך בפיצויים. עם זאת, במידה וקרן הפנסיה שלך כוללת מרכיב פיצויים, לא תהיה זכאי לתשלום נוסף בעבור פיצויי הפיטורים, למעט במקרים בהם הסכום שהופרש עבור מרכיב הפיצויים אינו מכסה את מלוא הסכום לו הינך זכאי, ואז המעסיק יידרש להשלים את הפיצויי החסרים.

  באשר לקבלת מכתב שחרור פוליסה מהמעסיק, אני מציע להפנות שאלה זו לפורום פנסיה.

  24 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?