• 15 ביוני 2012

    שימוש במשחק או תוכנה

    כיצד אפשר להשתמש במשחק או תוכנה באופן חוקי ומורשה,
    האם צריך לקנות דיסק מקורי?

    15 ביוני 2012