• 22 באוגוסט 2012

  ידועים בציבור באגודות שיתופיות

  הי, הייתי רוצה לדעת האם ידועים בציבור זוכים לאותו מעמד של נשואים בכל הקשור לאגודות שיתופיות וחברות במושב

  22 באוגוסט 2012
 • 22 באוגוסט 2012

  ידועים בציבור באגודות שיתופיות

  שלום רב!
  כל עוד בני-זוג "ידועים בציבור" חיים במשותף באחוה - לא אמורה להתעורר בעייה המצריכה התייחסות משפטית.במושב, כלפי כל גורם חיצוני, כולל האגודה השיתופית - בן-הזוג בעל-המשק, החבר באגודה, אמור לדאוג למשנהו, לגבות אותו לפי הצורך, או לשתפו במעמד ובזכויות.
  הקושי צפוי, כאשר נוצר משבר ביחסים, או במקרה מצער של פטירה,כאשר "הידוע/ה בציבור" נותר/ת במשק ללא הסדרה פורמאלית של מעמד או זכויות, ובמיוחד - כאשר ההימנעות מצד בעל/ת-המשק עשויה להתפרש ככוונה לשמור על זכויות למען צאצאים מנישואי-עבר.
  בנושא רגיש ופגיע כאמור, ומעל במה פומבית וגלויה זו, קיים קושי לפרט כאן שיקולים, דינים ואפשרויות, העשויים לסייע לחלק מ"הידועים בציבור", אך מאידך - הם עלולים להביא להתנהלויות שוללות ופוגעות מצד בני-זוגם של "ידועים בציבור" רבים אחרים...
  אין מנוס מלהציע לבעלי-העניין לפנות לייעוץ משפטי לגבי נסיבות המקרה, כולל נסיבות אישיות ומכלול המחוייבויות של כל אחד מבני-הזוג, מצב נכסיו של כל אחד ותרומת כל בן-זוג לקשר המשותף. בדיני האגודות השיתופיות ישנו מיגוון של הוראות-דין, העשויות לסייע ל"ידוע/ה בציבור" במושב, אך רצוי לשלב בייעוץ גם עורך-דין הבקי בדיני המעמד האישי.
  כל שניתן עוד להוסיף, במסגרת כללית ומוגבלת זו:
  יש לשקול בזהירות כל לחץ להסדרה מראש של מעמד וזכויות - במקרים רבים עלול הדבר להעכיר יחסים תקינים ויפים, וליצור מתח העלול להזיק ( ללא תועלת ).
  לגבי מקרה אחר, של פטירה מצערת, כאשר "ידוע/ה בציבור" נותר/ת במשק ללא הסדרה פורמאלית של מעמד או זכויות - נורמה ראויה היא, כי לפחות זכות-מגורים בבית שבמשק תשוריין אזי לכל אריכות ימיו/ה ( כפוף לפינוי כנגד סידור-חלוף בעת מכירת המשק, אם לא נעשה בו פיצול ).

  22 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?