לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
אמנון

הזכות של רשם האגודות לכפות רישום חבר.

אני חבר באגודה שיתופית שיכון בעפולה. אני מבקש לדעת האם רשאית הרשמת לכפות חקירת אגודה שיתופית לשיכון על פי סעיף 43 סרוב האגודה קבלת חבר, סרוב אשר נתקבל באסיפת חברים בהצבעה חשאית. האם רשאית הרשמת לכפות רישום בספר החברים למרות הסירוב לקבלתו כאמור בהצבעה חשאית באסיפת חברים ובניגוד לאמור בסעיף 6 א סעיף קטן 4 אגודה לשיכון, אין למבקש כל רישום של נכס אצל רשם המקרקעין והאגודה היא החוכרת הראשית קל כל החלקות חברי האגודה הם חוכרי מישנה. אודה על התשובה

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! .(א) סמכות רשמת האגודות השיתופיות בדבר "תיקון פנקס חברים" של אגודה, מוסדרת בעיקרה בתקנה 6 של "תקנות האגודות השיתופיות ( חברות )", אך יש לבחון בהקשרה גם את תקנה 2א לאותן תקנות, אשר כותרתה – "נסיבות מיוחדות להכרה בחבר". תקנת-משנה 6(ג) שם אמנם מגבילה את סמכויות הרשמת האמורות בתקנת-המשנה 6(א), אך יש לשים לב לשורת-הכותרת של תקנת-המשנה 6(ג), המבהירה כי ההגבלות שבה חלות רק "לענין תיקון פנקס החברים... מכוח תקנה 2א", הנזכרת כאן לעיל: כל פיסקה מגבילה שבתקנת-המשנה 6(ג) יש לקרוא יחד עם הכותרת הנ"ל, לרבות את פיסקה 6(ג)(4) הנוגעת לאגודות-שיכון, והנזכרת גם בשאלה הנוכחית. (ב) לפיכך, בהנחה כי האגודה הנדונה מסווגת כ"אגודת שיכון" בלבד ( בהערת-אגב: לפי תקנה 3 לתקנות בדבר "סוגי אגודות", "אגודה יכולה להיות שייכת ליותר מסוג אחד" ) – עדיין יתכן, עקרונית, כי הרשמת תורה על הוספת חבר/ה ל"פנקס החברים" שלה, אף אם אין רשומה בשמו/ה זכות קניינית ברישומי המקרקעין של דירה מדירות השיכון; זאת, כאשר צו הרשמת איננו על בסיס תקנה 2א. (ג) בהעדר פרטים מלאים לגבי המקרה עצמו ( לרבות תקנון-האגודה בחלקיו הרלבנטיים ), מצומצמת תשובה זו לצדדים העקרוניים-הכלליים של הנושא.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות