שכירות בקיבוץ מתחדש - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • זאב

  נשלח ע"יזאב 10:09, 28 ביוני 2013

  שלום רב אני חבר בקיבוץ מתחדש אשר בוצע בו שיוך פנימי של הדירות. יש דירה המשוייכת עבורי ועבור אשתי דאז וטרם בוצע השיוך בממ"י. לצערי התגרשתי לאחרונה (לאחר המועד הקובע) ועברתי לגור בדירה המשוייכת לקיבוץ הדורש ממני שכ"ד עבור המגורים. האם עלי לשלם שכ"ד?

  השב
 • 00:18, 30 ביוני 2013

  שלום רב!

  תהליך של גירושין הינו מורכב וממושך דיו, באופן המאפשר בדיקה מראש של צרכים ואפשרויות, לרבות בנושא בסיסי וחיוני כמגורים. אך מי שסמך כאן על קיום פתרון במסגרת הקיבוץ – יתכן שהיה יסוד כלשהו לתקוותו; למשל: מצאי של דירות פנויות בקיבוץ, נוהג תקדימי מהעבר, עצה או הערכה אופטימית מדי, וכדומה.

  במצב המתואר בשאלה, עדיף איתור פתרון בהסכמה, בבדיקה משותפת של מכלול הנסיבות, התקנונים, התקנות והמסמכים – ככל שהם נוגעים לעניין ( גם אם תתעורר מחלוקת כלשהי בשאלה מיקדמית זו של רלבנטיות, לגבי חלק מחומר-הרקע ). פתרון מוסכם עשוי להיות גם בתשלום מופחת, ואף סמלי, של דמי-שכירות – לפחות בפרק-הזמן בו הקיבוץ מחזיק בדירה פנויה, ללא צורך בשיוכה, במכירתה או בהשכרתה.

  בהעדר פתרון כאמור – כמה קווי-עזר מוצעים, לחשיבה ולהתחשבות:
  א. על-פי "תקנות האגודות השיתופיות ( סוגי אגודות ), תשנ"ו-1995", מוגדר "קיבוץ מתחדש", בין היתר, כאגודה "המאורגנת על יסודות של שיתוף הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך", כאשר אגודה זו גם "מקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, בהתאם לתקנות" האמורות להלן, "ואשר בתקנונה קיימת הוראה באחד או יותר מהענינים האלה": שיוך דירות, שיוך באמצעי ייצור לחברים, וכן – "חלוקת תקציבים לחברים בהתאם למידת תרומתם, תפקידיהם או לוותקם בקיבוץ."
  פרט לשיוך דירות מקיים הקיבוץ גם "ערבות הדדית" לפי "תקנות האגודות השיתופיות ( ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש ), תשס"ו-2006", עם הוראות לגבי תמיכה בצורכי החברים, כמפורט חלקית להלן; ברם, במיוחד אם בתקנון הקיבוץ הוסדר, בנוסף, נושא או שניים משלשת העניינים "המחדשים" דלעיל – תיבחן תמונת-המצב עם כלל המחויבויות והיכולות של הקיבוץ.
  ב. על-פי תקנה 2 לתקנות הנ"ל בדבר "ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש", חבר שאיננו "כחבר בעצמאות כלכלית", והוא בגיל עבודה - זכאי למכלול התנאים המפורטים באותה תקנה, אשר הוראת-המוצא שלה מורה, בכפוף למפורט בנוסף בתקנה כולה:
  "הקיבוץ ישלים את הספקת צורכי חבריו שבגיל העבודה באופן הוגן, לפי קריטריונים שוויוניים, בשים לב ליכולת הקיבוץ אך תוך מתן עדיפות לצרכים אלה " – הם צורכי החברים; "ובכל מקרה - באופן שערכם הכולל לא יפחת משכר המינימום."
  ג. דאגתו של קיבוץ למגורים ראויים לשני בני-זוג מחבריו, אשר התגרשו ונותרו בו כחברים – אמורה להימשך עקרונית, ולכאורה גם מעשית. ברם, ככל שהשינויים בתהליך ה"התחדשות" של הקיבוץ היו והינם רחבים ומעמיקים יותר – כך תיבחן הצדקת התאמתם של נוהגי-העבר, אשר היו נחלת המציאות הקודמת.


  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.