open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 28 ביוני 2013

      שכירות בקיבוץ מתחדש

      שלום רב

      אני חבר בקיבוץ מתחדש אשר בוצע בו שיוך פנימי של הדירות. יש דירה המשוייכת עבורי ועבור אשתי דאז וטרם בוצע השיוך בממ"י. לצערי התגרשתי לאחרונה (לאחר המועד הקובע) ועברתי לגור בדירה המשוייכת לקיבוץ הדורש ממני שכ"ד עבור המגורים.

      האם עלי לשלם שכ"ד?

      28 ביוני 2013
     • 30 ביוני 2013

      שכירות בקיבוץ מתחדש

      שלום רב!

      תהליך של גירושין הינו מורכב וממושך דיו, באופן המאפשר בדיקה מראש של צרכים ואפשרויות, לרבות בנושא בסיסי וחיוני כמגורים. אך מי שסמך כאן על קיום פתרון במסגרת הקיבוץ – יתכן שהיה יסוד כלשהו לתקוותו; למשל: מצאי של דירות פנויות בקיבוץ, נוהג תקדימי מהעבר, עצה או הערכה אופטימית מדי, וכדומה.

      במצב המתואר בשאלה, עדיף איתור פתרון בהסכמה, בבדיקה משותפת של מכלול הנסיבות, התקנונים, התקנות והמסמכים – ככל שהם נוגעים לעניין ( גם אם תתעורר מחלוקת כלשהי בשאלה מיקדמית זו של רלבנטיות, לגבי חלק מחומר-הרקע ). פתרון מוסכם עשוי להיות גם בתשלום מופחת, ואף סמלי, של דמי-שכירות – לפחות בפרק-הזמן בו הקיבוץ מחזיק בדירה פנויה, ללא צורך בשיוכה, במכירתה או בהשכרתה.

      בהעדר פתרון כאמור – כמה קווי-עזר מוצעים, לחשיבה ולהתחשבות:
      א. על-פי "תקנות האגודות השיתופיות ( סוגי אגודות ), תשנ"ו-1995", מוגדר "קיבוץ מתחדש", בין היתר, כאגודה "המאורגנת על יסודות של שיתוף הכלל בקנין, של עבודה עצמית ושל שוויון ושיתוף בייצור, בצריכה ובחינוך", כאשר אגודה זו גם "מקיימת ערבות הדדית בעבור חבריה, בהתאם לתקנות" האמורות להלן, "ואשר בתקנונה קיימת הוראה באחד או יותר מהענינים האלה": שיוך דירות, שיוך באמצעי ייצור לחברים, וכן – "חלוקת תקציבים לחברים בהתאם למידת תרומתם, תפקידיהם או לוותקם בקיבוץ."
      פרט לשיוך דירות מקיים הקיבוץ גם "ערבות הדדית" לפי "תקנות האגודות השיתופיות ( ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש ), תשס"ו-2006", עם הוראות לגבי תמיכה בצורכי החברים, כמפורט חלקית להלן; ברם, במיוחד אם בתקנון הקיבוץ הוסדר, בנוסף, נושא או שניים משלשת העניינים "המחדשים" דלעיל – תיבחן תמונת-המצב עם כלל המחויבויות והיכולות של הקיבוץ.
      ב. על-פי תקנה 2 לתקנות הנ"ל בדבר "ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש", חבר שאיננו "כחבר בעצמאות כלכלית", והוא בגיל עבודה - זכאי למכלול התנאים המפורטים באותה תקנה, אשר הוראת-המוצא שלה מורה, בכפוף למפורט בנוסף בתקנה כולה:
      "הקיבוץ ישלים את הספקת צורכי חבריו שבגיל העבודה באופן הוגן, לפי קריטריונים שוויוניים, בשים לב ליכולת הקיבוץ אך תוך מתן עדיפות לצרכים אלה " – הם צורכי החברים; "ובכל מקרה - באופן שערכם הכולל לא יפחת משכר המינימום."
      ג. דאגתו של קיבוץ למגורים ראויים לשני בני-זוג מחבריו, אשר התגרשו ונותרו בו כחברים – אמורה להימשך עקרונית, ולכאורה גם מעשית. ברם, ככל שהשינויים בתהליך ה"התחדשות" של הקיבוץ היו והינם רחבים ומעמיקים יותר – כך תיבחן הצדקת התאמתם של נוהגי-העבר, אשר היו נחלת המציאות הקודמת.


      30 ביוני 2013
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form