אסיפה ישובית - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • הלל

  נשלח ע"יהלל 10:42, 30 באוגוסט 2012

  שלום רב ! אני חבר מזכירות ביישוב ורציתי לשאול : תתקיים אצלנו אסיפה ישובית בקרוב , האם המזכירות מחוייבת לפרסם שחבר שרוצה להעלות נושא לדיון יפנה למזכירות או שאין חובה לשאול את החברים ומזכירות תחליט איזה נושאים יעלו לדיון ? כמו כן איפה אני יכול למצוא מאמר/מסמך שמסביר את סמכויות המזכירות באגודה שיתופית ? תודה רבה והמשך יום טוב .

  השב
 • 13:29, 31 באוגוסט 2012

  שלום רב!
  תודה לשתי השאלות, שהן מעניינם של ציבורים רחבים בהתיישבות החקלאית והכפרית.
  לשאלה השניה תחילה ( עם משפטי-מבוא ):
  "מזכירות" במושב-עובדים היא מוסד אדמיניסטרטיבי-ביצועי, הפועל לפי הוראות והנחיות של ועד-ההנהלה של האגודה השיתופית; אלה כפופות להוראות-הדין, להוראות תקנון-האגודה ולהחלטות האסיפה הכללית.
  אם ה"מזכירות" פועלת גם בעבור "הועד המקומי" של היישוב (( הגוף-המנהל המוניציפאלי של תחום היישוב )) - היא תבצע זאת על-פי הוראותיו והנחיותיו.
  המושג "מזכירות" בקיבוץ מקובל כמתייחס גם לוועד-ההנהלה של האגודה השיתופית הקיבוצית ( עם הביטוי הנגזר - "חבר-מזכירות" ).

  לניהול באגודה השיתופית יש להסתייע בתקנון-האגודה, וכן בתקנות ממשלתיות המותקנות( ע"י השר-הממונה; כיום - שר-התמ"ת ) לאגודות שיתופיות, ובעיקר - אלו המתייחסות בכותרתן ל"רשויות האגודה". תקנות מיוחדות אלו - מן הראוי שהעתק עדכני מהן יהיה בכל מזכירות-אגודה, בצד תקנון-האגודה; זאת - כבר מן הטעם, כי במקרה של סתירה בין שתי מערכות-הוראות אלה, גוברות תקנות-השר!
  להתעדכנות, מדי פעם, בשינויים בתקנות אלה, ובחקיקה הנוגעת לאגודות, בכלל - יש להיעזר ביועץ משפטי הבקי בתחום, אשר לכל אגודה ראוי שיהיה כיועץ "צמוד", גם למתן ייעוץ משפטי שוטף. אין לשכוח, כי כאשר לשאלה מתעוררת אין תשובה ברורה - יש להסתייע בייעוץ המשפטי של האגודה, וכי הימנעות מייעוץ כזה עלולה ליצור מכשלה לאגודה ולחבריה, עם אחריות אישית של בעלי-תפקידים.

  לשאלה הראשונה, אשר התייחסה ל"אסיפה יישובית":
  אסיפה כללית של חברי אגודה שיתופית חקלאית איננה כוללת תושבים-שאינם-חברים, כגון ממסגרת ה"הרחבה"; לא כן לגבי אסיפה כללית של חברי אגודה שיתופית קהילתית ( מוניציפאלית ), שהתכנסותה אמורה להקיף את היישוב כולו. באסיפה הכללית ניתן לקיים דיון בנושאים שצויינו ע"י ועד-ההנהלה בהזמנה לאסיפה,וכן בעניינים שוליים במסגרת סעיף "שונות". חבר-אגודה יכול ליזום דיון בנושא, אף במהלך האסיפה עצמה - אך זאת רק באישור האסיפה עצמה ( בהצבעת-רוב מיקדמית ), ובלבד שלא תתקבל החלטה לגוף העניין, אם הנושא לא נכלל בסדר-היום שבהזמנה-לאסיפה:
  כל נושא לדיון ולהחלטה חייב להיכלל ( ובצורה ברורה מספקת ) בהזמנה לכינוס האסיפה - לכל חבר נתונה הזכות לנסות להשפיע על המשתתפים במסגרת הדיון, וכן להשתתף בהצבעה עצמה; מי שלא הובא לידיעתו מראש ( ובזמן המינימלי הנדרש לזימון של אסיפה כללית ), על קיום דיון והצבעה בנושא, עלול להימנע עקב כך מהופעה לאסיפה, ובכך תקופח זכותו הכפולה דלעיל.
  לפיכך, מי שמעוניין בהעלאת נושא לדיון באסיפה, עם החלטה צפויה בנושא - צריך לדאוג לכך, כי הנושא ייכלל בזימון-ההתכנסות, ומבעוד מועד.
  מומלץ להביא לידיעת ציבור החברים בהודעה כללית ( עם תזכורת, מדי תקופה ), את הצורך בפנייה בהקדם אל המזכירות, לגבי כל נושא מוצע לדיון, על מנת שתיבחן כלילתו בסדר-היום שבהזמנה לאסיפה כללית, קרובה או סמוכה.
  על סירוב לפנייה של חבר בעניין זה - יש להודיעו בהקדם, אף בכתב ובאופן מנומק.

  תגובה
 • 12:41, 2 בספטמבר 2012

  דבר ראשון תודה על התשובה המפורטת
  דבר שני : לא ענית על השאלה איפה אפשר למצוא באינטרנט מידע אודות הנהלים / סמכויות המזכירות ?
  אנחנו אגודה שיתופית ביישוב קהילתי שכפוף למועצה אזורית

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.