• 30 באוגוסט 2012

  אסיפה ישובית - סמכויות המזכירות באגודה שיתופית

  שלום רב !
  אני חבר מזכירות ביישוב ורציתי לשאול :
  תתקיים אצלנו אסיפה ישובית בקרוב , האם המזכירות מחוייבת לפרסם שחבר שרוצה להעלות נושא לדיון יפנה למזכירות או שאין חובה לשאול את החברים ומזכירות תחליט איזה נושאים יעלו לדיון ?
  כמו כן איפה אני יכול למצוא מאמר/מסמך שמסביר את סמכויות המזכירות באגודה שיתופית ?
  תודה רבה והמשך יום טוב .

  30 באוגוסט 2012
 • 31 באוגוסט 2012

  אסיפה ישובית - סמכויות המזכירות באגודה שיתופית

  שלום רב!
  תודה לשתי השאלות, שהן מעניינם של ציבורים רחבים בהתיישבות החקלאית והכפרית.
  לשאלה השניה תחילה ( עם משפטי-מבוא ):
  "מזכירות" במושב-עובדים היא מוסד אדמיניסטרטיבי-ביצועי, הפועל לפי הוראות והנחיות של ועד-ההנהלה של האגודה השיתופית; אלה כפופות להוראות-הדין, להוראות תקנון-האגודה ולהחלטות האסיפה הכללית.
  אם ה"מזכירות" פועלת גם בעבור "הועד המקומי" של היישוב (( הגוף-המנהל המוניציפאלי של תחום היישוב )) - היא תבצע זאת על-פי הוראותיו והנחיותיו.
  המושג "מזכירות" בקיבוץ מקובל כמתייחס גם לוועד-ההנהלה של האגודה השיתופית הקיבוצית ( עם הביטוי הנגזר - "חבר-מזכירות" ).

  לניהול באגודה השיתופית יש להסתייע בתקנון-האגודה, וכן בתקנות ממשלתיות המותקנות( ע"י השר-הממונה; כיום - שר-התמ"ת ) לאגודות שיתופיות, ובעיקר - אלו המתייחסות בכותרתן ל"רשויות האגודה". תקנות מיוחדות אלו - מן הראוי שהעתק עדכני מהן יהיה בכל מזכירות-אגודה, בצד תקנון-האגודה; זאת - כבר מן הטעם, כי במקרה של סתירה בין שתי מערכות-הוראות אלה, גוברות תקנות-השר!
  להתעדכנות, מדי פעם, בשינויים בתקנות אלה, ובחקיקה הנוגעת לאגודות, בכלל - יש להיעזר ביועץ משפטי הבקי בתחום, אשר לכל אגודה ראוי שיהיה כיועץ "צמוד", גם למתן ייעוץ משפטי שוטף. אין לשכוח, כי כאשר לשאלה מתעוררת אין תשובה ברורה - יש להסתייע בייעוץ המשפטי של האגודה, וכי הימנעות מייעוץ כזה עלולה ליצור מכשלה לאגודה ולחבריה, עם אחריות אישית של בעלי-תפקידים.

  לשאלה הראשונה, אשר התייחסה ל"אסיפה יישובית":
  אסיפה כללית של חברי אגודה שיתופית חקלאית איננה כוללת תושבים-שאינם-חברים, כגון ממסגרת ה"הרחבה"; לא כן לגבי אסיפה כללית של חברי אגודה שיתופית קהילתית ( מוניציפאלית ), שהתכנסותה אמורה להקיף את היישוב כולו. באסיפה הכללית ניתן לקיים דיון בנושאים שצויינו ע"י ועד-ההנהלה בהזמנה לאסיפה,וכן בעניינים שוליים במסגרת סעיף "שונות". חבר-אגודה יכול ליזום דיון בנושא, אף במהלך האסיפה עצמה - אך זאת רק באישור האסיפה עצמה ( בהצבעת-רוב מיקדמית ), ובלבד שלא תתקבל החלטה לגוף העניין, אם הנושא לא נכלל בסדר-היום שבהזמנה-לאסיפה:
  כל נושא לדיון ולהחלטה חייב להיכלל ( ובצורה ברורה מספקת ) בהזמנה לכינוס האסיפה - לכל חבר נתונה הזכות לנסות להשפיע על המשתתפים במסגרת הדיון, וכן להשתתף בהצבעה עצמה; מי שלא הובא לידיעתו מראש ( ובזמן המינימלי הנדרש לזימון של אסיפה כללית ), על קיום דיון והצבעה בנושא, עלול להימנע עקב כך מהופעה לאסיפה, ובכך תקופח זכותו הכפולה דלעיל.
  לפיכך, מי שמעוניין בהעלאת נושא לדיון באסיפה, עם החלטה צפויה בנושא - צריך לדאוג לכך, כי הנושא ייכלל בזימון-ההתכנסות, ומבעוד מועד.
  מומלץ להביא לידיעת ציבור החברים בהודעה כללית ( עם תזכורת, מדי תקופה ), את הצורך בפנייה בהקדם אל המזכירות, לגבי כל נושא מוצע לדיון, על מנת שתיבחן כלילתו בסדר-היום שבהזמנה לאסיפה כללית, קרובה או סמוכה.
  על סירוב לפנייה של חבר בעניין זה - יש להודיעו בהקדם, אף בכתב ובאופן מנומק.

  31 באוגוסט 2012
  • 2 בספטמבר 2012

   אסיפה ישובית

   דבר ראשון תודה על התשובה המפורטת
   דבר שני : לא ענית על השאלה איפה אפשר למצוא באינטרנט מידע אודות הנהלים / סמכויות המזכירות ?
   אנחנו אגודה שיתופית ביישוב קהילתי שכפוף למועצה אזורית

   2 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?