• 27 באוקטובר 2013

  חברות בועד

  האם חבר מושב שלו עסקים חוזיים עם האגודה בה הוא חבר, יכול לשמש גם כחבר ועד האגודה החקלאית? והאם הדבר לא לוקה בניגוד אינטרסים?

  27 באוקטובר 2013
 • 30 באוקטובר 2013

  חברות בועד

  שלום רב!
  לגבי חבר ועד-ההנהלה, אשר יש לו קשר עסקי או תעסוקתי עם האגודה – נא ראו תשובה בפורום זה מיום 10/4/13, בנושא "חבר וועד הנהלה", עם ההפניות לתשובות שניתנו בתאריכים 27/2/13 ו-22/8/12. כל חבר-ועד אשר מתקיים דיון בעניינו בישיבת-הוועד – חייב להיעדר מהדיון, ובוודאי מן ההצבעה, כמפורט גם בתשובות הקודמות הנ"ל.
  עם זאת, גם אם עקרונית אין מניעה לכהונה של "בעל-חוזה" - יתכנו מקרים בהם היקף הקשר העסקי, אופיו או השלכותיו, עלולים ליצור ניגוד עניינים אשר קשה "לגשר" עליו, גם אם ועד-ההנהלה מתנהל ע"י חברים נוספים, המהווים בו רוב מספרי. מקרה כזה יצריך בחינה משפטית ע"י היועץ המשפטי של האגודה, או כל עו"ד הבקיא/ה בתחום, תוך מתן חוות-דעת מנומקת בכתב, לידיעת ציבור החברים. זאת – מבלי לשלול דרכי בקרה וביקורת נוספים, לרבות על דרך החלטות והוראות של האסיפה הכללית באגודה.

  30 באוקטובר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?