• 1 בינואר 2014

  תשלום מיסי יישוב באגודה שיתופית חקלאית

  האם האגודה השיתופית החקלאית יכולה לדרוש מיסי יישוב משוכר הגר (שוכר) ביחידת דיור הנמצאת בשטח האגודה השיתופית החקלאית???

  1 בינואר 2014
 • 3 בינואר 2014

  תשלום מיסי יישוב באגודה שיתופית חקלאית

  שלום רב!
  בית מושכר במושב – יכול שיהיה ( בין היתר ) "בית מקצועי", אשר הוקם במקורו בשטח ה"ציבורי" של האגודה החקלאית למגורי "עובד ציבור" של האגודה. שוכר המתגורר בבית כזה, חייב בתשלומי-חובה מוניציפאליים ובגין צריכת-מים בבית – ככל תושב אחר במושב. גם אם הבית המדובר נותר בשטח האגודה החקלאית, ואיננו בשטח נחלה או "הרחבה-למגורים" – אין בכך כדי לשנות, מבחינה זו.

  שוכר - ככל תושב – זכאי לקבל פירוט והבהרה מכל גורם הדורש ממנו תשלום: מהם מרכיבי הסכום הנדרש, מהו ביסוסו של כל פריט וכיצד חושב. זאת – אף לפני תשלום, וככל שלא הובהרו דברים לגבי דרישה דומה קודמת.
  המונח "מיסי מושב" עלול להטעות, והוא אמור להתייחס למיסים מוניציפאליים המגיעים ל"וועד המקומי" של המושב, ולעתים גם לגבייה מרוכזת של ארנונה למועצה האזורית.

  כתוספת לנושא – נא לראות בתשובות מנהל-הפורום לשתי השאלות הקודמות, וכן לתשובות לשאלות מיום 28/8/13 ומיום 21/11/12 בפורום זה.

  3 בינואר 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?