• 13 בינואר 2014

  ועד הנהלה

  שלום
  האם יש חובה לפרסם סדר יום וקיום ישיבה של ועד הנהלה בקיבוץ ?

  13 בינואר 2014
 • 14 בינואר 2014

  ועד הנהלה

  שלום רב!
  אם אין הוראה בתקנון האגודה השיתופית לגבי פרסומים על דיונים או על החלטות של ועד-ההנהלה, מוצע לקיים, כצעד ראשון, בירור משותף עם ועד-ההנהלה עצמו - במגמה להגביר בהדרגה את השקיפות בנושא, לפחות ע"י פרסום החלטות ועד-ההנהלה, ככל שאין בהן פגיעה בצנעת-הפרט של חבר או חברים באגודה. מועד התכנסות הוועד וסדר-היום שלו הינם עניין לחברי-הוועד ולמוזמנים לדיון בנושאים השונים, וספק אם יש צורך או תועלת בפרסומם ברבים מראש. עם זאת, לגבי נושאים מיוחדים או "רגישים" שעל הפרק – ניתן להציג לוועד-ההנהלה דרישות מוקדמות וממוקדות לזימון ולהצגת דברים, טרם החלטה.

  בהעדר שיתוף פעולה ראוי מצד ועד-ההנהלה, יש מקום להביא את הנושא לדיון רחב של ציבור החברים באגודה, ולנסות לגייס רוב מתאים להחלטה מחייבת של האסיפה הכללית ( לפחות לתקופת-ניסיון ), אשר על ועד-ההנהלה חלה החובה לכבדה. החלטה רגילה של האסיפה ( להבדיל משינוי תקנון, עם רוב מיוחס הנדרש הסדרתו ) - דיה לעניין זה, ויתרונה בגמישות שהיא מאפשרת לשם השגת שקיפות בשלבים, מבלי לפגוע ביעילות של פעילות ועד-ההנהלה.

  לא למותר להזכיר את המוסד של "ועדת-ביקורת", אשר פעולתו או הפעלתו – מדי פעם – עשוייה לסייע גם בנושא המדובר.

  14 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?