• 2 בספטמבר 2012

  אגודה שיתופית

  דבר ראשון תודה על התשובה המפורטת
  דבר שני : לא ענית על השאלה איפה אפשר למצוא באינטרנט מידע אודות הנהלים / סמכויות המזכירות ?
  אנחנו אגודה שיתופית ביישוב קהילתי שכפוף למועצה אזורית
  הלל

  2 בספטמבר 2012
 • 2 בספטמבר 2012

  אגודה שיתופית

  שלום רב!
  ניהולו של יישוב כרוך בחובות דאגה למכלול של נושאים, עם אחריות בהקשר לכל אחד מהם, וביניהם בין היתר: ביטחון, בריאות, בטיחות מבנים, תחזוקת דרכים ומתקני-ציבור, כבאות, ועוד. הן מבחינת האחריות והנובע ממנה, והן במישורים של הפעלת סמכויות ומימוש זכויות - ניהולו של יישוב אינו יכול להתבצע על-פי מידע המאותר מהאינטרנט!
  מופנית שוב תשומת-הלב להמלצה שבתשובה הקודמת -להתקשרות עם יועץ משפטי "צמוד", לייעוץ שוטף.
  אם יישוב מעוט-אוכלוסין מתקשה לממן הסתייעות בשירותים מקצועיים - על ראשיו ומנהליו לפנות לעזרה מדריכה ותומכת של המועצה האזורית, החייבת ממילא כלפי כלל תושביה וכלפי גורמי-המשנה המוניציפאליים בתחומה.
  אין גם לשכוח, כי סמכויות "ועד מקומי" ביישוב נגזרות מאלה של המועצה האזורית, והן אף מוגבלות ומפוקחות על-ידיה, תוך תיאום מתחייב ושיתוף-פעולה הדדי.
  הדרכה ראשונית ו"תשתית" של הוראות מחייבות ומסמיכות, תוכל הנהלתו של יישוב לקבל מהמועצה האזורית, או מיועצה המשפטי של המועצה.
  בד-בבד מוצע להסתייע במועצה, לפחות בהדרכה, לנושא החשוב של הסדרת ביטוחים - לרבות ביטוחי צד שלישי, ביטוח מעסיקים, ביטוח מבנים וכיו"ב
  ( תקלה נפוצה אחת עלולה לגרום נזק גדול, אשר יישוב קטן יתקשה לעמוד בפיצויו, וחבל... ).

  2 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?