• 4 בפברואר 2014

  פרסום פרוטוקולים

  שלום.
  עיינתי באתר של משרד הפנים בחוק אגודות שיתופיות, לא ראיתי שם שיש חובה על חברי הוועד לפרסם פרוטוקולים מהישיבות איפה ניתן לראות זאת?

  4 בפברואר 2014
 • 6 בפברואר 2014

  פרסום פרוטוקולים

  שלום רב!
  תקנה 37 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" קובעת, כי כל חבר באגודה שיתופית זכאי לעיין בספרי הפרטיכלים של מוסדות-האגודה, לרבות הפרטיכלים של ועד-ההנהלה, ועל האגודה לאפשר לחבר את העיון שביקש – תוך 7 ימים מיום שדרש זאת.
  הדעת נותנת, כי תקנה זו, שהיא בגדר חקיקת-משנה, כפופה לזכויות לפרטיות של חברים ובני-משפחותיהם, ככל שפרטיכל של ועד-ההנהלה כולל מידע, אשר גילויו יהווה פגיעה בפרטיות, בניגוד ל"חוק הגנת הפרטיות", שהוא בגדר חקיקה ראשית. חובת הגילוי של פרטיכל כאמור, מסוייגת במקרה כזה, ואיננה חלה על החלק החסוי.
  פרסום יזום של החלטות ועד-ההנהלה איננו בגדר חובה שבחיקוק, אך גם אם אין חובה כזו בתקנון האגודה - אין מניעה כי האסיפה הכללית תחייב בכך את ועד-ההנהלה, אף בהגבלות מוגדרות, אשר ממילא אין בהן כדי לפגוע בזכויות-העיון הנ"ל של החברים: הוראות תקנות חקיקת-המשנה גוברות על הוראות התקנון, וכן על החלטות אחרות של האסיפה הכללית.
  לנושא השאלה, מוסבת תשומת-הלב לתשובת מנהל-הפורום מיום 14/1/14, בכותרת "ועד ההנהלה".

  6 בפברואר 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?