open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 11 במאי 2014

      תקציב באגודה שיתופית במושב

      שלום רב,
      בישוב שלנו התקיימה אסיפה כללית, שניה במספרה שכללה 5 אנשי ועד אגודה, 3 בעלי נחלות ו2 בנים ממשיכים מתוך 64 משפחות בעלי נחלות. על סמך קבוצה זו הוחלט לחייב תקציב של 150,000 שח הוצאות משפטיות של המושב. שאלותי: האם 10 איש שמתוכם 5 הם אנשי ועד ניתן לאכוף החלטה כזו? 2. האם ניתן לערער על החלטה כזו? ואיך ? 3. האם על פי החוק לא צריכה להיות קיימת מחוייבות של מינימום חברים, אחוז מסויים של חברים מהכלל, כדי להחליט החלטה שכז? 4. היכן ניתן לקרוא מידע בנושא זה.
      רב תודות

      11 במאי 2014
     • 12 במאי 2014

      תקציב באגודה שיתופית במושב

      שלום רב!
      מהגדרת האסיפה הכללית בשאלה כ"שניה במספרה" וממספרם ה"צנוע" של משתתפיה – ניתן להניח, כי מדובר באסיפה נידחית, לאחר שבהתכנסות קודמת לא היה קוורום חוקי.
      למקרה כזה קובעת תקנה 7(ד) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975": "אסיפה כללית נדחית תתקיים בכל מספר חברים המשתתפים בה, זולת אם נקבע אחרת בתקנון האגודה."
      לכל מי ששותף לדאגה העולה מן השאלה, ניתן אפוא להציע:
      1) לבדוק את תקנון-האגודה, כדי לאתר בו הוראות לעניין אסיפה נידחית, ואם ישנן כאלה – לבחון האם נתקיימו אותן הוראות לגבי האסיפה שנתקיימה, לרבות לעניין הזימון לאסיפה ולעניין מועדה.
      2) לפי תקנה 5 של התקנות מ-1975, "אין צורך במשלוח הודעות לאסיפה כללית נדחית שתתקיים תוך עשרה ימים לאחר המועד שנקבע בהזמנה בכתב לאסיפה כללית שלא נתקיימה",
      ובלבד שבהזמנה ההיא צויין "גם מועד לאסיפה כללית נדחית, במקרה שלא יהיה מנין חוקי...".
      יש מקום לבדוק, האם מולאו גם הוראות תקנה 5 הנ"ל.
      3) מכיוון שמדובר כאן, ככל הנראה, באישור מסגרת-תקציב, ולא באישור תשלום-בפועל, הרי נותר זמן מספיק כדי לעקוב אחר מימוש ההחלטה, בבקרה תואמת.
      מרכיב נוסף של הרגעה מצוי כאן בנושא התיקצוב – הוצאות משפטיות: היקף בפועל של הוצאות מסוג זה, ממילא אין ניתן לצפות מראש, ואף... קשה להגביל מראש. למשל, אם יוגשו במהלך שנת-התקציב תביעות חדשות כנגד האגודה, או ייווצר לה צורך בפעולות משפטיות כדי למנוע נזקים או לגבות פיצוי על נזק שנגרם לה – הרי הגורמים אשר מולם תיאלץ האגודה לפעול, פועלים ויפעלו על-פי שיקוליהם, ולא על-פי.... תקציב האגודה.

      אם ההחלטה באה לאשרר תשלום שנעשה, או להכשיר תשלום מיועד לפי דרישה קיימת – ניתן לפעול לביצוע בדיקה של כל גורם ביקורת מוסמך, ו/או לבקש פירוט והבהרה להוצאה המדוברת ולהיקפה; דבר זה היה ראוי להיעשות לפני האסיפה או במהלכה, אך ועד-הנהלה שאין לו מה להסתיר, אמור לשתף-פעולה בשקיפות המתחייבת.

      12 במאי 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form