• 16 בספטמבר 2012

  חשבון בנק בקיבוץ שנקלע לקשיים

  אם הקיבוץ נקלע לקשיים וחסם את חשבונות הבנק של חבריו, הוא יכול לחסום גם את של מי שאינו חבר קיבוץ אך היה לו חשבון בנק בקיבוץ?

  16 בספטמבר 2012
 • 16 בספטמבר 2012

  חשבון בנק בקיבוץ

  קיבוץ הנקלע לקשיים של ממש, אמור להעמיד את חבריו על המצב ועל הצעדים הננקטים והמתוכננים; זאת, אף תוך הגבלת משיכות של חברים, אשר אפילו אם הינן אפשריות טכנית - הן עלולות להחמיר את המצב הכללי, ולפגוע באינטרסים משותפים ( אגב: גם לכלל זה יתכנו חריגים, לפי הנסיבות וחיוניות הצרכים של בעלי-העניין ).

  מבחינה משפטית - המצב שונה לגבי מי שאינם חברים, אך זאת יתברר לאשורו רק לאחר בדיקה ממצה של הקשרים ו/או ההתקשרות, אשר על בסיסם הופקדו בידי הקיבוץ או בשליטתו כספים של מי שאיננו חבר.
  ככלל, וביסוד הדברים - החזקה או שליטה של הקיבוץ בכספים שאינם שלו ואינם של חברי-קיבוץ, הינה במעמדו המשפטי כ נ א מ ן .יחסי-נאמנות מחייבים כל נאמן בחובה מוגברת לטובת בעל-הנכס
  ( כאן - כספים ), תוך עדיפות האינטרסים של זה, האחרון, וחובת כיבודם על-ידי הנאמן.
  עם זאת, בצד הבחינה המשפטית - הבחינה החברתית-החברית והשיקול המעשי הנובעים מקשרים נמשכים עם הקיבוץ ועם חבריו ( ככל שיהיו כאלה ).יחד עם הזריזות הנדרשת כאן למניעת אובדן הכספים ולהבטחת השבתם ( לצל קשיי הקיבוץ ), ראוי לברר דברים עם בעלי-תפקידים במזכירות-הקיבוץ, אף בשילוב הגשת דרישה בכתב בו-זמנית, והכל - בליווי של ייעוץ משפטי, בין "מאחורי הקלעים" בשלב ראשון, ובין מיידית בגלוי.
  ככל שקיים הצורך באיסוף מידע על הקשיים ועל אפשרויות-הגבייה, וכן צורך לשמירה על יחסים נמשכים תקינים עם הקיבוץ - כך יוצדקו צעדים "שקטים" כעדיפים בשלב ראשון.
  שנה טובה, ובהצלחה!

  16 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?