• 28 בספטמבר 2014

  תקופת כהונת ועד אגודה חקלאית

  1. מהו הדין לגבי תקופת ועד אגודה ומקומי - כשיש זהות פרסונאלית?
  2.ועד מקומי נבחר לחמש שנים וועד האגודה לפי תקנון?
  3. היכן ניתן למצוא חומר מקצועי על כך?

  28 בספטמבר 2014
 • 2 באוקטובר 2014

  תקופת כהונת ועד אגודה חקלאית

  שלום רב ,שנה טובה וגמר חתימה טובה!
  בראש תקנת-משנה 23(ד) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" נקבע מיתחם מקובל למשך כהונת ועד-ההנהלה באגודה : בין שנה לארבע שנים.
  עם זאת, הוספה שם פיסקה (3), לפיה: "באגודה שיתופית להתיישבות קהילתית ובכפר שיתופי – יכול שבתקנות האגודה תיקבע תקופת כהונה שלא תעלה על חמש שנים."
  כאשר ביישוב מכהן ועד-האגודה גם כ"ועד מקומי", לפי סעיף 91(א) של "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות )" – הכהונה המוניציפאלית "נגררת" אחר המינוי האגודתי, ונובעת ממנו. הן לפי לשון הסעיף בחיקוק והן מטעם מעשי-עקרוני – גוברת המיגבלה האגודתית, המשקפת את רצונם של האגודה וחבריה "לרענן" את המוסד המנהל ( הוועד ) בתום תקופה הקצרה מחמש שנים. חריג לעניין זה עשוי להיווצר רק על-ידי שינוי תקנון של אגודה-קהילתית או "כפר שיתופי", לפי פיסקה (3) המצוטטת לעיל.

  מרדכי שחם, עו"ד – מנהל הפורום

  2 באוקטובר 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?