• 2 באוקטובר 2012

  וועד ממונה ובחירות לוועד ישוב

  בישוב בו אני מתגורר הוועד הוא וועד ממונה.
  לקראת הבחירות הקרובות יש פניה מצד המועצה לקיים גם ביישוב בחירות לועד יישוב.
  מאחר ואני חושב שיש צורך להמשיך את קיום הוועד הממונה לפחות עוד שנתיים ברצוני לדעת מהם התנאים הדרושים בכדי להמשיך את פעולת הועד הממונה.
  תודה

  2 באוקטובר 2012
 • 10 באוקטובר 2012

  וועד ממונה

  שלום רב!
  עם שובו של מנהל הפורום ממסע בחו"ל - להלן תשובתו:

  "ועד ממונה" אמור לנהל את היישוב באופן זמני, עד לשינוי המצב אשר הצריך את מינויו. גם אם שאלת קיומו של שינוי כזה מצויה במחלוקת במקרה הנוכחי, עשויה לגבור הערכתה-עמדתה של המועצה האזורית, במיוחד עקב הצורך בעריכת בחירות נפרדות ביישוב, אם "תוחמץ" מסגרת-הבחירות הארצית הקרובה.

  אם קיים צורך אובייקטיבי ממשי בכהונה נמשכת של "הועד הממונה" ביישוב - מוצע לבחון את המצב, ואת חלופת-ההמשכיות, בשיתופם של אלה:
  1) חברי "הועד הממונה" עצמם ( לפחות חלק מהם );
  2) בעלי-תפקידים במועצה האזורית, כולל אלה העומדים מאחורי יוזמת המועצה כעת;
  3) גורם מתאים במשרד-הפנים, בדרג המחוזי או הארצי, אשר לעמדתו משקל בנושא המדובר;
  4) מעל לכל - קבוצות תושבים מהיישוב, על מנת שיביעו תמיכה בהצעת-ההמשכיות, ככל הניתן.

  מסקנת-הלוואי האמורה לנבוע מחשש ממשי, כי בחירה של "ועד מקומי" ליישוב כעת הינה מוקדמת מדי: הנזק ה"טכני" של קיום בחירות נפרדות איננו שקול כנגד ההשלכות הפוגעות של מינוי "ועד ממונה" פעם נוספת, או חמור מכך - המשך "מאולץ" של כהונת "ועד מקומי", אשר איננו יכול לתפקד כראוי.

  יש לקוות, כי הבחינה הציבורית של שאלות-המפתח במקרה זה תיעשה בצורה ראויה, כדי לקדם התארגנות פנימית ושיפור אוירה ביישוב, אשר אם לא יביאו להמשך כהונת "הוועד הממונה" - יאפשרו בחירה מתאימה וכהונה יעילה של "ועד מקומי", כנבחרת-הניהול של היישוב עצמו.

  10 באוקטובר 2012
  • 21 בנובמבר 2012

   וועד ממונה

   האם ועד ממונה זמני מחוייב בליווי של ועדת ביקורת?
   ואם כן, מי ממנה אותה ומי יהיו חבריה?

   תודה.

   21 בנובמבר 2012
   • 21 בנובמבר 2012

    וועד ממונה

    שלום רב!
    מי שממנה גוף-ניהול-זמני ביישוב, אמור לתת דעתו גם לקיומה או להקמתה של "ועדת ביקורת" לצדו - בין אם מדובר במינוי "ועד ממונה" לאגודה השיתופית ע"י "רשם האגודות השיתופיות" ( לפי סמכותו ), ובין אם במינוי "ועדה קרואה" (כרשות מקומית) ע"י שר-הפנים.

    ועדת-ביקורת באגודה מתמנה ע"י האסיפה הכללית שלה, מבין מועמדים שהינם חברי אגודה.
    מאידך, ועדת-ביקורת ל"וועד מקומי" אמורה להיבחר ע"י המועצה האזורית, מבין מועמדים מתוך כלל תושבי-היישוב.

    יצויין, כהערות-רקע, כי "הוועד המקומי" ביישוב הינו רשות מקומית, כעין שלוחה של המועצה האזורית, והוראות חיקוק לגביו מפורטות ב"צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות ), תשי"ח-1958", בפרק "הנהלה מקומית" ( סעיף 90 ואילך שם ).נושא ועדת-ביקורת לוועד המקומי מוסדר בפירוט, מאז 2004, בסעיף 130א של הצו.

    21 בנובמבר 2012
    • 24 בנובמבר 2012

     וועד ממונה

     תודה רבה!

     24 בנובמבר 2012
     • 24 בנובמבר 2012

      וועד ממונה

      שלום עו"ד שחם,

      אילו כללים חלים על גזבר של ועד מקומי (ממונה או נבחר)?
      האם הוא יכול לשמש בו זמנית כגזבר הועד וכגזבר של גוף המקבל תמיכה מהועד?

      תודה רבה,
      יוסי.

      24 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?