הפרשה לקרן שמורה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • עומר

  נשלח ע"יעומר 11:52, 19 בנובמבר 2014

  האם חברי אגודה שיתופית יכולים להתנות על הוראת סעיף 39(2) בפקודת האגודות השיתופיות, ולא לבצע הפרשה לקרן שמורה? אם לא ניתן להתנות - מה השיעור המינימלי המחוייב. מדובר באגודה רגילה. לא אגודת אשראי וכיו"ב.

  השב
 • 20:51, 20 בנובמבר 2014

  שלום רב!
  אגודה שיתופית חייבת לנהל את חשבונותיה ולערוך את מאזניה, בעזרת "ברית פיקוח", שהיא גוף המעסיק רואי-חשבון, או בעזרת "מבקר חשבונות" המוסמך כרואה-חשבון.
  בבחינת שאלת קיומם והיקפם של "רווחים" מעסקי-האגודה, לרבות לעניין סעיף 39 של "פקודת האגודות השיתופיות", יסייע לאגודה גורם-הביקורת המקצועי הנ"ל. לעניין "קרן שמורה" והעברת כספים אליה מתוך רווחים שנתבררו ( ככל שנמצאו כאלה ) – ראוי להוסיף לממצאים החשבונאיים המבוקרים גם ייעוץ משפטי של עו"ד, אם הרווח המתברר מצדיק זאת מבחינת היקפו. ייעוץ כזה ייעשה, בין היתר, תוך בחינת מקור/ות ה"רווחים" ( באבחנה, למשל, מעודף-גבייה מחברים, החייב בהחזר ), בדיקת הוראות התקנון הנוגעות לעניין, וכיו"ב. בדיקה משולבת כזו - חשבונאית ומשפטית – אמורה לתת פתרונות לאגודה ולחבריה גם בראייה מעשית וכלכלית, על רקע מצבם, צרכיהם ופעילויותיהם של האגודה ושל חבריה. בד-בבד תיענה גם שאלת יישומן של הוראות סעיף 39 הנ"ל, ככל שהן רלבנטיות בכלל.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.