חיוב חברים באגודה בגין חובות - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • ירון

  נשלח ע"יירון 09:04, 16 בדצמבר 2014

  שלום, האם במקרה שבו האגודה נקלעת לקשיים כספיים עקב חובות חברים או סיבות שונות ,ניתן יהיה לחלק את החובות בין כל חברי האגודה , מבדיקה בתקנון האגודה לא מוזכר כלל העניין. ירון

  השב
 • 16:45, 20 בדצמבר 2014

  שלום רב!
  לגבי אגודה כמתואר בשאלה, יש לאבחן בין חלקו של הנטל הכספי הנובע מחובות בלתי-מסולקים המגיעים לאגודה מחייביה, לבין חובותיה של האגודה כלפי נושים חיצוניים; חובות המגיעים לאגודה והעומדים לפירעון, מצריכים צעדי גבייה מתאימים כלפי החייבים – בין אם הינם חברים ובין אם לאו. הקושי הוא לגבי חובות המגיעים מהאגודה לנושיה, ככל שכספי גבייה מחייביה לא יסייעו לה בעניין זה.

  חברי אגודה שיתופית, אשר נקלעה לנטל חובות כבד כלפי נושים והמעוררת שאלת "חלוקת גירעונות" בין חבריה - עומדים לא רק מול כובד ההשלכות הכלכליות, הארגוניות והחברתיות של המצב, אלא גם מול שאלה מורכבת מבחינה משפטית.
  אין להמעיט מחשיבות שילובה של בדיקה כלכלית לגבי המקרה, עם בחינת אפשרויות לשיפור המצב וכן להפקת לקחים מעשיים לעתיד. לגבי הצד המשפטי של הנושא המצער - חשוב להסתייע בעו"ד, לבדיקת מכלול העובדות והמסמכים הנוגעים לענייני החובות : הן לבחינת סיכוניה של האגודה מצעדים קיימים או צפויים מצד נושי האגודה, והן לשאלת יכולתם המשפטית של הנושים "להגיע" אל החברים, עקב נסיבות מיוחדות העלולות להצדיק צעד שיפוטי חריג של "הרמת מסך-התאגיד" ( אם קיימות כאלה ).
  מכל מקום, גם אם שאלת חלוקת חובות האגודה עומדת לדיון פנימי של ציבור החברים – יש לקבל חוות-דעת משפטית מפורטת ומנומקת ( אחת לפחות ), האם ובאיזו מידה קיים כאן ( אם בכלל ) בסיס הסכמי, נפרד ומיוחד, לחייב חברים לשאת בנטל כזה, על אף העיקרון המשפטי המייחס את חובות האגודה השיתופית לתאגיד בלבד, להבדיל מחבריו. פסיקה עקרונית של בית-המשפט העליון בנושא האמור, קיימת זה למעלה מעשרים שנה, ובדיקה משפטית תסתייע בה במקרה הנדון.


  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.