נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
ירון

חיוב חברים באגודה בגין חובות

שלום, האם במקרה שבו האגודה נקלעת לקשיים כספיים עקב חובות חברים או סיבות שונות ,ניתן יהיה לחלק את החובות בין כל חברי האגודה , מבדיקה בתקנון האגודה לא מוזכר כלל העניין. ירון

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! לגבי אגודה כמתואר בשאלה, יש לאבחן בין חלקו של הנטל הכספי הנובע מחובות בלתי-מסולקים המגיעים לאגודה מחייביה, לבין חובותיה של האגודה כלפי נושים חיצוניים; חובות המגיעים לאגודה והעומדים לפירעון, מצריכים צעדי גבייה מתאימים כלפי החייבים – בין אם הינם חברים ובין אם לאו. הקושי הוא לגבי חובות המגיעים מהאגודה לנושיה, ככל שכספי גבייה מחייביה לא יסייעו לה בעניין זה. חברי אגודה שיתופית, אשר נקלעה לנטל חובות כבד כלפי נושים והמעוררת שאלת "חלוקת גירעונות" בין חבריה - עומדים לא רק מול כובד ההשלכות הכלכליות, הארגוניות והחברתיות של המצב, אלא גם מול שאלה מורכבת מבחינה משפטית. אין להמעיט מחשיבות שילובה של בדיקה כלכלית לגבי המקרה, עם בחינת אפשרויות לשיפור המצב וכן להפקת לקחים מעשיים לעתיד. לגבי הצד המשפטי של הנושא המצער - חשוב להסתייע בעו"ד, לבדיקת מכלול העובדות והמסמכים הנוגעים לענייני החובות : הן לבחינת סיכוניה של האגודה מצעדים קיימים או צפויים מצד נושי האגודה, והן לשאלת יכולתם המשפטית של הנושים "להגיע" אל החברים, עקב נסיבות מיוחדות העלולות להצדיק צעד שיפוטי חריג של "הרמת מסך-התאגיד" ( אם קיימות כאלה ). מכל מקום, גם אם שאלת חלוקת חובות האגודה עומדת לדיון פנימי של ציבור החברים – יש לקבל חוות-דעת משפטית מפורטת ומנומקת ( אחת לפחות ), האם ובאיזו מידה קיים כאן ( אם בכלל ) בסיס הסכמי, נפרד ומיוחד, לחייב חברים לשאת בנטל כזה, על אף העיקרון המשפטי המייחס את חובות האגודה השיתופית לתאגיד בלבד, להבדיל מחבריו. פסיקה עקרונית של בית-המשפט העליון בנושא האמור, קיימת זה למעלה מעשרים שנה, ובדיקה משפטית תסתייע בה במקרה הנדון.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות