נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
יוחנן

קיזוז פנסיה מדמי עזיבה

עזבתי קיבוץ לאחר עשרים שנות חברות. בפנסיה הרשומה על שמי יש סכום גבוה מאוד. הקיבוץ נותן לעוזב את פנסיית הרשם ולפיכך מבקש לקזז ממענק העזיבה שלי את ההפרש בין סכום פנסיית הרשם לסכום הצבור בפנסיה. מאחר ואני זקוק לכסף מזומן של דמי העזיבה, הודעתי לקיבוץ שאני מוכן להמחות לו את סכום הפנסיה העומד לרשותי, ואני מבקש לקבל דמי עזיבה כחוק וכן את פנסיית הרשם. הקיבוץ מסרב למשוך את כספי הפנסיה (או שאני אמשוך עבורו) כי יש על כך קנס. האם זה ראוי למנוע ממני דמי עזיבה למרות שאני מוכן להמחות את הפנסיה לקיבוץ, כפי שאומר החוק?

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! מן האמור בשאלה עולה, כי המחאה של זכויות-הפנסיה איננה אפשרית, וכי יש צורך במימוש זכויות הכרוך בהפחתה ממשית ( "קנס" בנוסח השאלה ). במקרה כזה יש לזכור, כי התקנות המגדירות את החישוב וההתחשבנות לגבי עוזב קיבוץ (( הכלולות במסגרת ההוראות של "תקנות האגודות השיתופיות ( חברות )" )), מדברות על המחאה שנעשית בפועל ועל תקבול-בפועל של כספים לקיבוץ - אין די בנכונות מצד העוזב לבצע "המחאה", אם זו איננה מתבצעת במלואה, גם אם המניעה נובעת מגורם שלישי כלשהו, ולא מהעוזב או מהקיבוץ. אם במקרה המדובר אין ניתן לממש את ההמחאה של העוזב לטובת הקיבוץ, אלא בשיעור מופחת – אזי מול זכות-ההפחתה-והקיזוז של הקיבוץ עומדת "המחאה מופחתת". עם זאת, יתכן שיימצא מקום לטענות מצד העוזב בדבר קיומן של נסיבות מיוחדות, כגון אלה הנוגעות לתנאי הפנסיה הגבוהה שלו, לנסיבות התפקיד שמילא העוזב וליתרונות שצמחו בהקשרו לקיבוץ ( אם היו כאלה ), וכן לנסיבות שהביאו לעזיבה ולסיבות שגרמו לצורך במלוא כספי-העזיבה. פער כספי גדול דיו בין עמדות הצדדים, מצדיק לכאורה התייעצות משפטית - לבחינת המקרה על נסיבותיו, לאיתור ולביסוס של צעדים, במגמה למצוא פתרון למחלוקת.

יוחנן

אם הפרש הפנסיה אותו אני אמור להחזיר לקיבוץ גדול מסך מענק העזיבה העומד לרשותי. האם ניתן לקזז את החוב ממענק העזיבה של אשתי או שכל עוזב עומד בפני עצמו?

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! גם אם התחשבנות של קיבוץ נעשית מול כל עוזב בפני עצמו – המצב עשוי להיות שונה, בנסיבות כמתואר בשאלה, המצדיקות מאמץ לגיבוש פתרון מעשי, הוגן ואנושי, על-ידי שילוב התחשבנויות מוסכם לגבי שני בני-הזוג. כל זאת – בתנאי כי שילוב כאמור הינו בר-ביצוע גם בחלקו הנוגע לקרן-הפנסיה, ואינו מותיר את הקיבוץ בהפסד כספי. השאלה הנוספת שהוצגה כאן, הינה בסיס לפנייה משלימה לקיבוץ - לבדיקה משותפת.

יוחנן

בהמשך לשאלה הקודמת. אם החוב הפנסיוני שלי הוא גדול ממענק העזיבה שלי. האם ניתן לקזז חוב פנסיוני של הבעל ממענק העזיבה של האישה. או שכל עוזב עומד בפני עצמו.?

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות