• 20 בנובמבר 2015

  על מי חלים מסי יישוב

  שלום רב

  אני מתגורר ביישוב שמוגדר "כפר שיתופי".

  היישוב גובה מסי יישוב גבוהים מחבריו, ומסים זהים משוכרים, שאינם חברי אגודה, אך שוכרים יחידות דיור מחברי אגודה שהם גם בעלי נכסים ביישוב.

  מסי היישוב זהים למשפחה בעלת 10 נפשות, וליחיד.
  מסי היישוב גם זהים לאדם המתגורר בבית ענק, ולאדם השוכר דירת חדר.

  האם הנהל חוקי?

  נ.ב.
  קיימת "הנחה" שניתן לקבל בגין היותך יחיד, אבל שיעורה זניח - כ 12% ולא מתקרב להעמדת התשלום בפרופורציה לאיזשהו קריטריון סביר.

  תודה

  20 בנובמבר 2015
 • 21 בנובמבר 2015

  על מי חלים מסי יישוב

  שלום רב!
  המונח "מיסי ישוב" איננו מונח משפטי, אלא ביטוי עממי שגור לכלל התשלומים הנדרשים מתושבים ע"י "גורמי-הניהול" של הישוב. מבחינה משפטית, מס הינו תשלום-חובה הנובע מחיקוק, והמיועד לרשות אשר הוקמה ופועלת על-פי חוק.
  רשויות מקומיות בישוב שיתופי – מועצה אזורית ו"ועד מקומי" ( הבא מכוחה של המועצה ) – מוסמכות לגבות ארנונה, אשר שיעוריה נקבעים על-פי קני-מידה המוסדרים בחקיקה, ובראיה כוללת של הנדרש ע"י שתי רשויות אלה; בנוסף, אגודת-ההתיישבות החקלאית ( או אגודת-ההשתכנות הקהילתית, לפי היישוב ונסיבותיו ) זכאית לגבות דמי-חבר מחבריה, ותמורה סבירה בעבור שירותים – ממקבלי השירותים.
  תשומת-הלב מופנית לתשובת הח"מ, מנהל-הפורום, מיום 28/11/14 ( לשאלה מיום 26/11/14, נושאת הכותרת "גביית מיסי חבר באגודה" ), וכן להפניות שם לתשובות לשאלות דומות קודמות בפורום זה.

  כאשר מופנית דרישה כלשהי לתשלום בנסיבות כמתואר בשאלה – על דורש התשלום חלה החובה לפרט ולהבהיר את בסיס דרישתו ואת חישוב שיעור הדרישה, אם לא עשה זאת קודם לכן לגבי דרישה דומה. במקרה המדובר, מוצע לפנות בדרישה לקבלת פירוט מרכיבי הדרישה ולהבהרות כאמור לעיל, לגבי כל מרכיב.
  גם אם מדובר באגודה שיתופית ( המסווגת כאן כ"כפר שיתופי" ), הדורשת תשלומים מתושבי היישוב בתור שכאלה – דינה במישור זה כדין גוף ציבורי, החייב בפירוט ובהבהרה בדומה לרשות מקומית, והחייב לנהוג, בהתאם, על-פי עקרונות של שקיפות והגינות. קבלת פרטים והבהרות לדרישות-התשלום תאפשר בחינה נוספת, עניינית ואובייקטיבית, במקרה הצורך.

  21 בנובמבר 2015
  • 22 בנובמבר 2015

   על מי חלים מסי יישוב

   תודה רבה מרדכי,

   על תשותבך המפורטת בענין הבסיס החוקי לעצם הגביה.

   מבקש לשאול שוב ספציפית לגבי הלגיטימיות של מושא הגביה, והיחסיות.

   הנהלת הישוב כן מפרטת את ההוצאות שלה, באופן מלא.
   ואולם איך יתחלק עול ההחזר של ההוצאה הזו, על פני התושבים:
   - פר תושב?
   - פר משפחה?
   - פר יחידת שטח מגורים?

   ביישוב שלי, כאמור, המועצה מחייבת "משקי בית" בסכום קבוע. בלי התחשבות בשטח המגורים, כלל, ובלי התחשבות בתוכנו של משק הבית - האם זו משפחה גדולה, זוג, או אדם יחיד.

   לי ברור שזו חלוקה לא צודקת ולא הוגנת.
   אני שואל, האם היא חוקית.

   תודה רבה

   22 בנובמבר 2015
   • 22 בנובמבר 2015

    על מי חלים מסי יישוב

    שלום רב!
    גם לאחר השאלה החוזרת, נותר הצורך בבירור בסיסי החיובים: לעומת דרישת תשלום מצד "היישוב" בשאלה המקורית, מוצגת כעת דרישה מצד "הנהלת הישוב" או "המועצה". זאת – כאשר יש לאבחן בין דרישת ארנונה ( או "היטל" ליעוד מוגדר, כגון היטל-סלילה ) מצד הרשות המוניציפאלית ( המועצה האזורית ו/או הוועד המקומי ) לבין דרישות אחרות מצד האגודה השיתופית ( החקלאית ו/או הקהילתית ).
    יובהר מראש: ארנונה מחושבת ונגבית על-פי קני-מידה קבועים לפי חוק, וכאשר מדובר בארנונה למגורים – קני-המידה הם שטח הנכס וסוג האזור שנקבע למיקומו. גם להנחות-הפחתות בשיעור הארנונה נקבעו קני-מידה על-פי חוק.
    אם יתברר כי חלק הדרישה המהווה ארנונה, חושב שלא לפי קני-המידה החוקיים – ניתן לפנות לוועד המקומי, או ישירות למועצה האזורית, לקבלת פירוט והסבר וכן לתיקון כל חריגה שתתברר. לגבי חלקיה האחרים של הדרישה לתשלום – נא ראה שוב בתשובה הקודמת.

    22 בנובמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?