• 9 בדצמבר 2015

  קליטת בן חוזר לאגודה שיתופית חקלאית

  האם ועדת קליטה ו/או וועד היישוב יכולים לסרב לקליטה של בן חוזר שני במספר של חבר אגודה?
  היינו, במידה ובן של חבר אגודה מעוניין להגיש מועמדות לקליטה ביישוב, האם ניתן לסרב לבקשתו מהסיבה שאחיו הגדול ממנו כבר חבר אגודה וקיבל נחלה?
  מובהר כי בתקנון לא רשום דבר בעניין.

  9 בדצמבר 2015
 • 10 בדצמבר 2015

  קליטת בן חוזר לאגודה שיתופית חקלאית

  שלום רב!
  כאשר חברי-אגודה ביישוב הינם בעלי-נחלה, כעולה מן השאלה – אין די בביטוי המעורפל "מועמדות לקליטה", ויש להניח כי מדובר בניסיון לזכות בנחלה/מגרש-למגורים, מתוך מספר מוגבל של נחלות/מגרשי-מגורים ביישוב.
  אמנם, לפי תקנת-משנה(ה) בתקנה 3א של "תקנות האגודות השיתופיות ( חברות )" הדנה בקבלת "בן ממשיך" באגודת-מושב, "הוראות תקנה זו אינן באות למנוע מבן אחר של חבר האגודה להיות חבר בה" – אולם העדר-מחסום איננו מחייב קבלה לחברות. כאשר "קליטתו" של בן שני להורים-חברים עומדת כנגד ניסיונם של חברים אחרים במעמד דומה, להביא ל"קליטת" בן ראשון שלהם כחבר - ניתן להצדיק העדפה של זה האחרון, מטעמים מובנים.
  אם המקרה המדובר משלב נסיבות מיוחדות לגבי הבן השני, או נסיבות של אפליה במתן ההחלטה - ניתן להעלותן במסגרת המתאימה באגודה, כאסיפה הכללית שלה.

  10 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?