• 18 בדצמבר 2015

  הפליה על ידי חברי הוועד

  האגודה ביבול מנהלת את משק המים. לפני שלושה חודשים ארעה תקלה במי השפדן המוזרמים דרך מקורות. . כתוצאה מכך הוזרמו כמויות גדולות של מנגן לשטחי הגידול שלנו. הוועד בחר להודיע על כך רק לחלק מהחקלאים הפעילים. אותם חקלאים נקטו בפעולות מסויימות כדי למנוע נזק בגידול. אנחנו לא ידענו ונגרם לנו נזק רב.
  אשמח לקבל את תגובתכם

  18 בדצמבר 2015
 • 20 בדצמבר 2015

  הפליה על ידי חברי הוועד

  שלום רב!
  פנייה לתגובה במקרה המתואר בשאלה, צריכה להיות מופנית, בראש וראשונה, לוועד-ההנהלה של אגודת-המושב, בשילוב דרישה לשיתוף-פעולה מול הגורמים המעורבים האחרים, לרבות ספק-המים. אם כבר נעשתה פנייה כזו – היה מקום לפרט בשאלה גם את תשובת האגודה, לרבות תגובתה וגירסתה מול הטענות העובדתיות שנכללו בשאלה.
  בהעדר פרטים על טענות האגודה ועל עמדתה, ועקב איזכור שמה בשאלה – אין מקום להתייחסות, בשלב זה, מעבר לאמור לעיל.

  20 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?