• 15 באפריל 2016

  חובת תשלום מס קהילה?

  אני שוכרת יחידת דיור באגודה שיתופית. לאחרונה עברה כאן החלטה ונכתב: "1. בהצבעה שנערכה ביום 4/9/15 , הוחלט ברוב קולות על גביית מיסי קהילה בסך של 100 ₪ לחודש מכל בעלי יחידות הדיור החל מחודש ההחלטה – ספטמבר 2015 ועד לקבלת החלטה אחרת באמצעות אסיפה כללית של האגודה השיתופית".
  האם חובה זו חלה גם עלי כדיירת שאינה חברה באגודה?

  15 באפריל 2016
 • 20 באפריל 2016

  חובת תשלום מס קהילה?

  שלום רב!
  יחידות-דיור מצויות בתחומי יישוב, אשר בצד פעילותה של הרשות המקומית ( המוניציפאלית ) - מנוהל , בעבור תושביו, ע"י אגודה שיתופית קהילתית ו/או ע"י אגודה שיתופית התיישבותית.
  גם אם אגודה שיתופית איננה זכאית לדרוש דמי-חבר אלא מחבריה – המונח ( השגוי ) "מס קהילה" או "מסי יישוב" נפוץ ומקובל בהתיישבות לתשלומים נדרשים, המיועדים למימון פעילות חיונית או לפחות מועילה ומקובלת, למען תושבי היישוב. מכיוון שקובעת מהות הדרישה, להבדיל מכינויה או כותרתה – יש לברר, ע"י פנייה מתאימה לדורש-התשלום, מהם מרכיביה של הדרישה ומה שיעורו של כל מרכיב.
  אף אם יתברר, במקרה זה, כי מרכיבים כלשהם באותו "מס קהילה" אינם עונים על קני-המידה הנ"ל – עדיין יש לבדוק, שמא הסכם-השכירות עם המשכיר מחייב את השואלת-השוכרת לשאת בסכומים, אשר האגודה זכאית להטיל על החבר-המשכיר, בעל יחידת-הדיור, בהקשר ליחידה ולשימוש בה.
  תשומת-הלב מופנית גם לתשובות קודמות של הח"מ, לשאלות דומות שהועלו בפורום זה, כגון תשובות לשאלות מיום 7/2/16 ( מש ), 4/2/16 ( מ ) ו-24/2/16 ( דש ).

  מרדכי שחם, עו"ד

  20 באפריל 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?