open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 26 בינואר 2017

      הפסקת פעילות ועד נבחר

      כאשר היחסים בין ועד אגודה שיתופית נבחר לבין חברי האגודה עולים על שרטון, האם יש דרך כלשהי לאספת התושבים להפסיק את פעילות הועד ולהביא לבחירות חדשות?

      26 בינואר 2017
     • מנהל הפורום מרדכי שחם, עו"ד - מנהל הפורום 28 בינואר 2017

      הפסקת פעילות ועד נבחר

      שלום רב!
      תקנת-משנה 28(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)" מורה, כי "האסיפה הכללית לא תדון ולא תחליט על בחירות חדשות לרשויות האגודה, טרם תמה תקופת כהונת... הרשויות הקיימות בהתאם לתקנון האגודה, למעט דיון והחלטה על פי תקנה 29 לתקנות אלה."

      לפי תקנה 29, הנזכרת לעיל, מוסמך רשם-האגודות-השיתופיות לפעול לבחירת ועד חדש, באחת הדרכים האמורות בתקנה זו, אם מצא הרשם – לאחר עריכת חקירה ( חקירה לפי סעיף 43 לפקודה ) – "שהועד מזניח את עניני האגודה, או פועל שלא כדין או חורג מסמכויותיו ומפר חובותיו כאמור בתקנה 23(ג)."
      תקנה 23(ג) הנ"ל מחייבת את הוועד ואת חבריו לפעול "בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא אפליה."
      כאמור בתקנה 29 – הפעלת סמכויות הרשם לבחירת ועד חדש מותנית בקיום חקירה ובממצאים המצדיקים התערבות כזו; לפי סעיף 43 של "פקודת האגודות השיתופיות", המסדיר את נושא החקירה, מוסמך הרשם לערוך חקירה "על דעת עצמו" ( אם הובא לידיעתו מידע המצדיק זאת ), והוא ח י י ב להורות על חקירה, בין היתר – גם באחד ממקרים אלה: (1) אם נתבקש לכך ע"י ועדת-הביקורת של אגודה, אשר תקנונה מאזכר את ועדת-הביקורת כמוסד ממוסדות האגודה; (2) אם ביקשו זאת מהרשם לא פחות משליש של חברי-האגודה (( חלופות אחרות לפי סעיף 43 - אינן מתאימות למקרה כמתואר בשאלה )).

      במקרה המצער, הנזכר בשאלה, מומלץ לנסות לחסוך טירחה ועגמת-נפש מכל הנוגעים בדבר, ע"י פנייה מתאימה אל חברי-הועד המכהנים – לבחון את המצב על רקע החיקוקים הנזכרים לעיל, ולשקול את קיצור תקופת כהונתם... אף למועד קרוב ביותר. פנייה כזו תהיה בעלת משקל נוסף, אם תלווה בבקשה מוכנה אל הרשם לפי האמור לעיל, כאשר הבקשה חתומה ע"י לפחות שליש מחברי-האגודה או ע"י ועדת-הביקורת של האגודה.

      28 בינואר 2017
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form