• 20 בנובמבר 2012

  מסך כן או לא

  שלום,
  אני אדם פרטי השוקל להצטרף לקואופרטיב הרשום כאגודה שיתופית בע"מ.

  שאלתי היא האם על פי חוק קיים מסך בין הקואופרטיב כישות משפטית לביני, בדומה למסך שקיים על פי חוק בין בעלים של חברה בע"מ לבין החברה?

  מה שלמעשה מטריד אותי הוא שאני מצטרף ומשקיע ונהיה שותף, אבל מישהו אחר ינהל בפועל, ואני תוהה מה יהיה מעמדי אם מחר חלילה יהיו לקואופרטיב הפסדים והוא יפשוט רגל, ויהיה נושים עם חובות גדולים. מה יהיה מעמדי האישי בסיטואציה כזו?

  בתודה מראש

  20 בנובמבר 2012
 • 20 בנובמבר 2012

  מסך כן או לא

  שלום רב!
  הישות המשפטית הנפרדת של האגודה השיתופית, שלובה אמנם ב"מסך התאגדות" החוצץ בינה לבין חבריה ( כמו בין חברה לבעלי-מניותיה ), אך ה"מסך" איננו בגדר "חומת-מגן" קבועה: כפי שניתן "להרים את מסך ההתאגדות" בחברה, במקרים מסויימים – כך יתכן הדבר במצבים דומים באגודה השיתופית, תוך ייחוס חוב/ות של האגודה גם לחברים.
  סעיף 6 של "חוק החברות", נושא הכותרת "הרמת מסך", קובע:
  "בית משפט רשאי לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות הענין צודק ונכון לעשות כן, במקרים החריגים שבהם השימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באחד מאלה:
  (א) באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה;
  (ב) באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה...".
  גם רשימה זו – אין ביטחון כי לא תורחב בעתיד, בחקיקה או בפסיקה.

  עם זאת, אנשים אינם נרתעים מיצירת מסגרות פעילות כלכלית בהתאגדות קבוצתית – בין בחברה ובין באגודה שיתופית, ואף בשותפות ( "עמותה" איננה לפעילות כלכלית ).
  מי שעומד להצטרף לקואופרטיב קיים, ראוי שיסתייע בעורך/ת-דין, לכל הכרוך במהלך משמעותי כזה , כולל בדיקות מקובלות של נושאים, כגון: תקנון-האגודה; הסכמים פנימיים באגודה; מצב נכסיה וזכויותיה מול חובות, התחייבויות ושעבודים; מסגרת האשראי שאושרה באסיפה הכללית לשנת-המאזן השוטפת ומידת ניצולה; מאזן אחרון ומועדו עם מאזן-בוחן; וכיו"ב.
  הייעוץ המשפטי יושלם כאן, לפי הצורך, בסיוע רואה-חשבון או כלכלן-מומחה ( וכן כל מומחה נדרש אחר, לפי תחום הפעילות של האגודה ); במסגרת זו, ניתן יהיה לבחון גם אפשרות של עריכת הסכם פנימי בין החברים ( להשלמה או לתיקון הקיים ), הסדרת ביטוחים לגבי אחריות מנהלים ונושאי-מישרה באגודה, וכו' – הכל תוך הבהרת תועלתם למען כל חבר וחבר.
  בד-בבד עם הזהירות המתחייבת מפני סיכונים עתידיים, אין לשכוח את הרוח הטובה המתבקשת מול הנהלת-האגודה והחברים בצעדים לקראת ההצטרפות, למניעת רתיעה...מצדם.

  20 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?