open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 9 באפריל 2017

      מס על בעלי דירה או בעלי יחידת דיור להשכרה בישוב קהילתי

      הנהלת הישוב הגישה לאספה הצעה להטיל תוספת למיסי הישוב לכל מי שמשכיר דירה או יחידת דיור. כמו כן להטיל מס על השוכרים באותם דירות.
      האספה אישרה והמס הוחל בינתיים רק על בעלי הדירות. -האם יש לוועד האגודה הקהילתית ו/או לאספה סמכות להטיל מס מפלה כזה?
      האם דין מי שיש לו מגרש לשני יחידות דיור ומשכיר דירה שניה שבנה שונה ממי שבנה יחידת דיור במגרש המיועד ליחידה אחת בלבד.
      יש לציין כי לגבי הדירה השנייה שנבנתה ומושכרת שולמו כל האגרות הנדרשות למועצה. כמו כן הדיירים משלמים מיסי ישוב וארנונה .
      עוד יצוין כי וועד הישוב אישר בעבר את תוספת הבניה ליחידה נוספת .-תודה

      9 באפריל 2017
     • מנהל הפורום מרדכי שחם, עו"ד - מנהל הפורום 11 באפריל 2017

      מס על בעלי דירה או בעלי יחידת דיור להשכרה בישוב קהילתי

      שלום רב!
      כפי שכבר הובהר לא פעם בתשובות בפורום זה: א) "מיסי יישוב" איננו מונח משפטי, והגורם הבא בדרישה לתשלום ביישוב חייב לפרט את מרכיבי הדרישה לפי ייעודם, את בסיסו של כל מרכיב ואת אופן חישובו; ב) לא כל אפליה הינה פסולה – אפליה המבוססת על שוני קיים, ואיננה חורגת מהסביר במידת ההתייחסות השונה, איננה פסולה.
      כעולה מהאמור בשאלה, ההחלטה באסיפה הכללית באה לחייב בתשלום המדובר את המשכירים, חברי-האגודה, ויש להניח כי מדובר בבסיסו בניצול הנוסף של תשתיות, מיבני-ציבור ומיתקנים, שמומנו בהשקעות האגודה - ניצול הנובע ממגורי משפחה נוספת בתחום-המגורים של המשכיר. גם אם החבר-המשכיר עצמו לא נהנה ישירות מאותו ניצול – הוא נהנה מכך בעקיפין, ע"י האפשרות להשכיר את יחידת-המגורים הנוספת שלו בדמי-שכירות, אשר גובהם אמור לשקף גם את הנאות השוכרים מהשקעותיה הנ"ל של האגודה ( במילים אחרות: אלמלא קיומם במושב של אותן תוצאות-השקעה של האגודה, היו השוכרים מוכנים לשלם לחבר-המשכיר דמי-שכירות נמוכים יותר, ואולי אף היו נמנעים בכלל מלשכור בית למגורים ביישוב ).
      ההשלכות מבחינת האגודה, כמייצגת האינטרסים של הציבור כולו וכ"מחלקת" את ההנאות מהשקעות אותו ציבור, אינן מתבטאות רק במתואר כאן לעיל: נטל האחריות והיקף הפעילות של האגודה גובר, כאשר בתחומה מתגוררות משפחות נוספות; העלויות הנובעות מכך אינן מכוסות במלואן ע"י תשלומי-ארנונה מוניציפאליים, ודמי-השתתפות סבירים מגיעים לאגודה בהקשר זה, מאלו ה"תורמים" לתוספת האחריות וההוצאות של האגודה, תוך שהם נהנים מכך כמשכירים, דרך דמי-השכירות שהם גובים לעצמם.
      הדברים ניתנים להמחשה ברורה יותר, אם במקום להתייחס לשוכר הבודד יוצבו לבחינה ההשלכות של מגורי עשרות משפחות של שוכרים, כתוספת למשפחות חברי-האגודה הגרים ביישוב: למתואר לעיל יש להוסיף את הבלאי המוגבר של מבנים ומתקנים, וכן השלכות טבעיות נוספות הנובעות מצרכיו של קהל-משתמשים גדול יותר.

      עם כל זאת, יש מקום לבחון את סבירות היקפו של התשלום הנוסף הנדרש כאן ע"י האגודה – סבירות זו נבחנת לפי קני-מידה ענייניים ואובייקטיביים, ואישור של רוב-קולות באסיפה איננו "מחסום" לבחינה כזו:
      האסיפה איננה גוף שיפוטי, מה גם כאשר הרוב, הבא "לשפוט ולקבוע", מתיימר לפסוק בעניינו-שלו. האסיפה הכללית איננה מעל האגודה, וגם כמוסד העליון של האגודה - דינה כדין האגודה עצמה, אך לא יותר מכך. במישור היחסים בין האגודה לחבריה - גם אם כל חבר חייב לכבד כל החלטה בת-תוקף של האסיפה הכללית, הרי החלטות אלה תקפות כדין אם הן מעוגנות כראוי בתקנון-האגודה או בהוראות הדין שבמסגרת החקיקה וחקיקת-המשנה בישראל.
      אם בבדיקה אובייקטיבית יימצא, כי שיעור הדרישה שהעלתה האגודה חורג מהסביר – אזי בתואם למידת החריגה הוא גם חורג מגדר תקפותו המחייבת.
      בד-בבד, מי שמבקש לחלוק על סבירותו של שיעור התשלום הנדרש, מוטב שייקח בחשבון גם אפשרות של ממצא-בדיקה הפוך, לפיו שיעור הדרישה הינו... נמוך מדי.

      11 באפריל 2017
      • 11 באפריל 2017

       מס על בעלי דירה או בעלי יחידת דיור להשכרה בישוב קהילתי

       במקרה שאני מעלה מדובר על יחידת דיור נוספת מאושרת לבניה על מגרש שהיה מתוכנן לשני יחידות ולוקחת בחשבון את התשתיות . לא נדרש תוספת תשתית בישוב כי הוא תוכנן לכלול את יחידות הנוספות. (בשונה ממי שבנה יחידת השכרה שלא לפי תכנית המתאר) .כמו כן מודגש כי שולם על היחידה הזו אגרת מבני ציבור .
       האם יש לנ"ל משמעות ?

       11 באפריל 2017
       • מנהל הפורום מרדכי שחם, עו"ד - מנהל הפורום 12 באפריל 2017

        מס על בעלי דירה או בעלי יחידת דיור להשכרה בישוב קהילתי

        גם אם במישור התכנוני קיימת זכות לכל מתיישב לבנות בשטחו בית נוסף – יש לאבחן עניין זה מהמישור הארגוני-אגודתי, הנוגע ליחסים בין החברים לאגודתם ובינם לבין עצמם. בהנחה ששום חבר-מתיישב לא התחייב להקים בית שני בחלקת-מגוריו, יש מקום ל"תשלום-איזון" לגבי הניצול הנוסף, המיטיב ( גם אם בעקיפין ) עם משכירי הבתים הנוספים ביישוב. העובדה שכל בית ניבנה בהיתר תכנוני, ולגבי החזקתו משולמים תשלומי-חובה מוניציפאליים למועצה האזורית ולוועד המקומי – אין בה כדי לחסום את האגודה היישובית מדרישת תשלום כמדובר בשאלה הנדונה, ככל שהוא מגיע לה כדין; היינו: הן לפי מרכיביו והן לגבי שיעורו של כל פריט בדרישה.
        מבלי לגרוע דבר מכל האמור בתשובה הקודמת, ברור כי במידה שהאגודה קיבלה או מקבלת תשלום-השתתפות לגבי פריט זה או אחר מסכום דרישתה ( גם אם בעקיפין, מהמועצה ו/או מהוועד המקומי ) – יש לקחת שיעור זה בחשבון, להפחתה מחישוב יתרת המגיע לה כעת. הדבר ראוי, כמובן, לבדיקה, ובמיוחד – לגבי מה שהוגדר בשאלה הנוספת כ"אגרת מבני ציבור", אשר ספק אם חושבה מעבר להשתתפות שווה של כל מתיישב לגבי יחידת-מגורים אחת ( בלבד ).

        12 באפריל 2017
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form