• 21 בנובמבר 2012

  עדיפות תקנות אגודה מחמירות ביחס לתקנות אגודה מקילות

  שלום. אני מבקש להבין עקרונית האם תקנות אגודה כאשר הן מחמירות ביחס לתקנות אגודות שיתופיות הם הן גוברות על תקנות אגודות שיתופיות. לדוגמא, באם שינוי תקנון של האגודה מתבצע עפ"י השלבים בסעיף 7 בתקנות אגודות שיתופיות לרבות הצבעה השל 75% מהמצביעים ואילו תקנות האגודה קובעות כי בכל שינוי תקנון אגודה חייבים להצביע בעד התיקון 75% מכלל חברי האגודה . מה גובר על מה האם נדרדים 75% מהמצביעים כפי שקובע תקנון האגודה או 75% מהמצביעים כפי שקובע סעיף 7 בתקנות האגודות השיתופיות. תודה רבה . חיים

  21 בנובמבר 2012
 • 21 בנובמבר 2012

  עדיפות תקנות אגודה מחמירות ביחס לתקנות אגודה מקילות

  שלום רב!
  בעוד סדרי האסיפה הכללית, בכללם, נדונים ב"תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" - הנושא המיוחד של שינוי בתקנון-האגודה נדון ב"תקנות האגודות השיתופיות (ייסוד ), תשל"ו-1976". תקנת-משנה7(ב)שם מפרטת תנאים להחלטת-תיקון-תקנון באסיפה הכללית, ןפיסקה (2) מתייחסת לרוב הדרוש לכך: "הצביע בעד התיקון רוב של שלושה רבעים מהמצביעים, מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר" - התשובה לשאלה מצוייה בסיפא שבציטוט כאן.
  תשובה זו מתווספת לתשובות קודמות שניתנו לגבי האגודה המדוברת ותקנונה - תשובות הנותרות בעינן.

  21 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?