• 2 בינואר 2013

  מס שבח

  מהו מעמדו המשפטי של משלם מס שבח (חבר קיבוץ - אגודה שיתופית) אם אין שיוך והבית, בשורה התחתונה, לא רשום על שמו אלא על הקיבוץ?

  2 בינואר 2013
 • 2 בינואר 2013

  מס שבח

  שלום!
  רשות המסים ( ע"י אגף-מיסוי-מקרקעין ) לא תגבה מס-שבח ( ממעביר-זכויות / מוכר ) ולא מס-רכישה ( ממקבל-זכויות / רוכש ), אלא אם הוגשה בפניה הצהרה על היווצרות חובה חוזית להעברה או הקנייה של זכויות בנכס-מקרקעין, ולפי הדין - הגיע המועד לתשלום המס בפועל.
  כאשר חבר-קיבוץ מתאשר בקיבוצו כזכאי לשיוך דירה, הרי בעיני רשות-המסים נוצרת בכך התקשרות להקנייית זכויות בדירה לחבר, והתקשרות כזו חייבת במס ( הרשות לא הכירה, עד כה, בעמדה משפטית שונה, אשר הוצגה בפניה בניסיון להימנע ממיסוי במקרים אלה ).

  לפיכך, התשובה הנוכחית נסמכת כאן על ההנחה, כי מדובר בתשלום מס-רכישה ע"י חבר-קיבוץ בגין התקשרות שנוצרה ( ונותרה בתוקפה! ) לשיוך דירה לשמו, אף שהרישום המיועד עדיין לא בוצע ( הנוסח בשאלה, כאילו "אין שיוך" – דורש, אפוא, הבהרה ).
  אם אכן כך המצב, הרי שהחבר, משלם-מס-הרכישה, הזכאי לשיוך – הצטרף ל"משפחה" רחבה ומכובדת של מאות אלפי רוכשי-דירות בישראל, אשר זכויותיהם עדיין לא נרשמו במירשם המקרקעין הממשלתי (ה"טאבו" ); מבין אלה – רבים ששילמו מס-רכישה בעקבות חתימת חוזי-רכישה מול קבלני-בנייה וחברות-בנייה, לרכישתן של דירות אשר... עדיין לא נבנו כלל, או שטרם הושלמו למגורים!
  עם כל אלה, ובצדם – רבבות של רוכשי משקים חקלאיים במושבי-עובדים ( בשנים האחרונות – בסכומי רכישה גבוהים ביותר לכל משק ), אשר זכויותיהם רשומות אצל אגודת-המושב ואצל מינהל-מקרקעי-ישראל, אך ללא רישום ב"טאבו". רישום-זכויות כזה נחשב ראוי ומקובל בישראל, כבר יותר מיובל שנים, אף שלאגודת-המושב עצמה ( ואף לא למינהל ) אין כל רישום ב"טאבו".
  זכויות-שיוך הקיימות לחבר-קיבוץ לגבי דירה, כוללות את הזכות לקבל רישום קנייני תואם בעתיד; עד אז – בנוסף לרישום אצל אגודת-הקיבוץ ואצל המינהל – מעידים על הזכויות גם הרישום והתיעוד של תשלום מס-רכישה לרשות המסים. כמו-כן, אין להתעלם מ"תרומה" נוספת לנושא המדובר ולהמחשת זכויות-החבר בנכס – החזקה הבלעדית והנמשכת של החבר בדירת-מגוריו הנדונה.

  2 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?