• 3 בינואר 2013

  הון אגודה שיתופית

  שלום, אנחנו ישוב בתהליכי הקמת אגודה שיתופית ורצינו לשאול האם החוק מחייב שלאגודה שיתופית יהא הון התחלתי כלשהו- דהיינו גביית סכום ראשוני מכל חבר שמצטרף (כפי שמשתמע מהתקנון לדוגמא) או שאינה חייבת וההון יכול להיות עתידי רק מגביית מיסים או תרומות?

  3 בינואר 2013
 • 4 בינואר 2013

  הון אגודה שיתופית

  שלום רב!
  ייסוד אגודה שיתופית איננו אלא אמצעי – אמצעי להשגה ולמילוי של מטרות האגודה; במקרה הנוכחי – מטרות הכרוכות בהקמתו, ביסוסו, ניהולו וטיפוחו של יישוב, תוך דאגה מתאימה לציבור תושבי-היישוב ובאי-המקום. תשומת-הלב, בהקשר זה, מוסבת לתשובתנו בפורום זה מיום 2/9/12, אשר ניתנה תחת הכותרת "אגודה שיתופית".
  בשלב ייסודה הפורמאלי של האגודה, על-ידי רישומה אצל רשם-האגודות-השיתופיות בירושלים, יש להגיש גם תקנון מתאים, העונה גם על הדרישות שב"תקנות האגודות שיתופיות ( ייסוד )", לרבות הוראות המסדירות את נושאי הון-האגודה, כדרישות אשר בתוספת ב' בתקנות.
  ברם, גם אם לא ייבדק באותו שלב, אלא מסמך-התקנון כשלעצמו – המלאכה איננה מסתיימת עם רישום האגודה, אלא רק מתחילה, למעשה. חובת הסדרת הוראות-תקנון בנושא הון וגבייתו - לא באה בעלמא, ויש לראותה כהכוונה למילוייה בתוכן ממשי; זאת – גם אם מדובר במטרות הנוגעות ליישוב ולחברים כתושבים, כאמור בפתיח לעיל ( אף ללא פעילות כלכלית של החברים באמצעות האגודה ).
  מיגוון הצרכים אצל אגודה שיתופית כגון זו, כבר מתחילת פעילותה, כולל - בין היתר - גם את אלה: עלויות העסקתם של עובדים ושל נותני-שירותים לסוגיהם, הוצאות תחזוקה בסיסיות, אשראי בנקאי לפעולות שוטפות בחשבון-הבנק, הסדרת ביטוחים
  ( לרבות ביטוחי צד ג', ביטוחי מבנים ותכולתם וביטוח-מעסיקים ), רכישת ציוד ראשוני, עלויות תפעול מקובלות, ועוד ועוד. קיומו של הון עצמי כלשהו – דומה שהוא אף מתחייב מאליו, עקב תכתיבי המציאות, ונראה כי השאלה הינה לפחות לגבי היקפו הראשוני ( עם גבייה תואמת מהחברים ).
  לגיבוש תשובה בנושא, מומלץ להסתייע בגורם מקצועי בעל ניסיון בתחום ( רו"ח ו/או עו"ד ), אשר מן הראוי כי ילווה את האגודה, לפחות בשלבי הקמתה ו"הרצתה" הראשונית. בהצלחה!

  4 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?