• 6 בינואר 2013

  אופן בחירת יו"ר

  שלום
  אני חבר באגודה שיתופית חדשה המנסה להקים קואופרטיב צרכני. אנחנו עומדים לקראת בחירות לוועד המנהל. לפי עמדת הוועד יו"ר הוועד החדש (הקודם התפטר) אינו עומד להיבחר על ידי האסיפה הכללית אלא על ידי הוועד עצמו, לאחר שייבחר. כששאלתי על כך והצעתי שייבחר על ידי האסיפה נאמר לי שכך מתחייב על פי הפקודה/החוק. האם אכן כך הוא?

  6 בינואר 2013
 • 6 בינואר 2013

  אופן בחירת יו"ר

  שלום רב!
  אכן, תקנה 24 (ב) של "תקנות האגודות השיתופיות
  ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975" קובעת: "בישיבתו הראשונה יקבע הועד את סדרי עבודתו ויבחר מבין חבריו יושב ראש...". הסמכות שניתנה בתקנות לועד-ההנהלה לקבוע יו"ר-ועד כאמור, הינה גם לגבי מינוי יו"ר מחליף.
  בחירת יו"ר-ועד ע"י חברי-ההנהלה, במקום באסיפה הכללית, תואמת שיקולי יעילות, וכן מונעת קושי טכני-מעשי בשלב בחירת-הועד באסיפה הכללית - כבר מן הטעם, שלא כל מועמד לכהונה בועד-ההנהלה מוכן גם לכהן כיו"ר-הועד ( או שנכונותו לכך תלויה בהרכב הועד שייבחר ).

  6 בינואר 2013
  • 6 בינואר 2013

   אופן בחירת יו"ר

   תודה, ואם האסיפה בכל זאת רוצה לבחור בעצמה את היו"ר אין שום אפשרות לכך? לדוגמה באסיפה אחת בוחרים את הוועד ובאסיפה השנייה בוחרים את היו"ר מבין חברי הוועד שנבחר?

   6 בינואר 2013
   • 6 בינואר 2013

    אופן בחירת יו"ר

    שלום רב!
    האסיפה הכללית הינה מעל לוועד-ההנהלה, והיא אף מוסמכת לבטל או לשנות החלטות-וועד. עקרונית, אפוא, אם אין לכך מניעה בתקנון-האגודה ( אשר גם אותו מוסמכת האסיפה לשנות, אך ברוב מיוחד ) – מוסמכת האסיפה הכללית גם להחליט מי יכהן כיו"ר וועד-ההנהלה, מבין אלה שנבחרו לכהן בו.
    יצויין שוב, כי מעשית – אין הדבר מקובל: הן משום הטירחה באסיפה נוספת, עם דחייה של התכנסות-הוועד ( או בחירת יו"ר-וועד זמני בישיבה הראשונה ), הן משום חוסר-האמון העלול להשתמע מכך כלפי רוב חברי-הוועד, שנבחרו לכהונתם.
    בד-בבד נראה, כי עצם סדר-הבחירה המוצע בשאלה, מצריך החלטת-אישור מקדימה של האסיפה הכללית, תוך הבהרת הנושא בסדר-היום של ההזמנה להתכנסותה.

    6 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?