• 10 בינואר 2013

  וועדת בריכה

  אני גר באחד המושבים בלב השרון כתושב.במשך כ18 שנים אני חבר וועדת בריכה ובשנה האחרונה נבחרתי להיות יושב ראש הוועדה.באסיפה האחרונה לפני מס'שבועות בחרו בי שוב לחבר וועדת בריכה.לפני מספר מים באו חברי האגודה ןאמרו שאני לא יכול להיות חבר וועדת בריכה ובטח לא יושב ראש כי אני תושב ולא חבר אגודה,ובריכה היא נכס האגודה.
  שאלתי:
  1.האם תושב מבחינה חוקית לא יכול להיות חבר וועדה בנכסי האגודה.
  2.האם לאחר שנבחרתי באסיפה האחרונה כחבר וועדה ולאחר מכן שוב ליושב ראשון ניתן לבטל את בחירתי.
  3.עלי לציין שכל חברי וועדת בריכה שבחרו בי הם חברי אגודה.
  אשמח לקבל תשובה.

  אודה מראש

  10 בינואר 2013
 • 12 בינואר 2013

  וועדת בריכה

  שלום רב!
  ראשית, כל הכבוד למי שזוכה במושב-מגוריו, משך שנים, להערכה ולאמון כחבר "ועדת-בריכה", שעניינה בנושא המורכב של תחזוקת בריכת-שחיה ותפעולה, תוך דאגה לסיכונים המוגברים לשלומם של כל באי-הבריכה; ביתר שאת אמורים הדברים, לגבי מי שגם נבחר כיו"ר הועדה, אף שאיננו חבר-האגודה. מול טענות שהועלו, לפי השאלה, עקב מינוי זה, מתבקשת בדיקת תקנון-האגודה ( רצוי: ע"י היועץ המשפטי של האגודה ); אך בהנחה כי התקנון איננו ממציא תשובה ברורה, אמורים הדברים הבאים:

  לפי סעיף 2 של "פקודת האגודות השיתופיות", ה"ועד" הוא "המוסד המנהל של אגודה רשומה, אשר בידיו הופקדה הנהלת עסקיה של האגודה." לפי תקנה 23(ב) ב"תקנות האגודות השיתופיות - רשויות האגודה", לועד נתונות "כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת בפקודה, בתקנות אלה או בתקנות האגודה". לפי תקנה 30(א) בתקנות-האג"ש הנ"ל, הרי "בכפוף לתקנות האגודה" ( הידועות כ"תקנון האגודה" ) – "הועד רשאי לבחור ועדות משנה ולאצול להן מסמכויותיו."
  האם במקרה זה נבחרה "ועדת-הבריכה" כ"ועדת-משנה", והאם הואצלו לה מסמכויות ועד-ההנהלה? האם ניתן לבחור ולהסמיך ועדה כזו, כאשר לא כל חבריה כשירים לכהן כחברי-ועד? עקרונית, אם רוב חברי ועדה כזו הינם תושבים שאינם חברים – האם עולה על הדעת כי יואצלו לה סמכויות שהוקנו לועד-ההנהלה!?

  כאבן-בוחן עיקרית בסוגיה זו מוצעת כאן שאלת האחריות: במקרה של תקלה או חלילה גרוע מזה – תיוחס אחריות לא רק לאגודה, אלא גם לחברי ועד-ההנהלה ( ואולי אף למזכיר-האגודה ), מבלי שיוכלו "לגלגל" אותה על "ועדת-הבריכה", או לפטור עצמם מאחריות בגין עצם קיומה ופעולתה של הועדה. משולבת בכך האחריות של ועד-ההנהלה לעניינים הכספיים הכרוכים בתחזוקת בריכת-שחייה ובהפעלתה
  (כולל שירותי-מציל, חמרי-טיהור ושמירתם, גידור וניקיון של האתר, אספקת מים, ועוד ), עם הסדרה של ביטוחים שונים מול מכלול הסיכונים המוגברים, וכן למילוי חובות לפי חוקים וחקיקת-משנה בנושא מורכב ורגיש זה - חובות אשר הפרתן עלולה להימצא גם כעבירה.
  ככל הנראה, "ועדת-הבריכה" הינה ועדת-עזר מייעצת ומתאמת, ליד ועד-ההנהלה ובכפוף לו. אם הדבר יובהר לאשורו בבדיקה משפטית של התקנון והנסיבות, עשויה לנבוע מכך דווקא תשובה חיובית מבחינת השואל הנכבד: בחירת יו"ר לועדה מייעצת – די שתתאשר ע"י ועד-ההנהלה; החיוב הנוסף יעלה מהבהרת האחריות, הכרוכה בכל סמכות של החלטה או ביצוע.

  בד-בבד, מוצע לאגודה לבחון את התחום לרוחבו ולעומקו, בעזרת יועצה המשפטי ובעזרת יועץ-ביטוח מקצועי, ולפי הצורך – גם לפנות אל המפקחים בנושא במשרד-הפנים, להבהרה ולהדרכה; אף אם נעשה כך בעבר – מומלצת התעדכנות, בהתאם.

  12 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?