בעלי תפקידים במושב - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • שרה

  נשלח ע"ישרה 13:28, 4 בפברואר 2013

  בשם מושב המעסיק מרכז משק באגודה חקלאית שיתופית ובמשרד מועסקת מזכירה (פקידה שעובדת תחת מרכז המשק) . האם יש תקנה שאוסרת שמרכז המשק יהיה בעלה של המזכירה ?

  השב
 • 23:21, 5 בפברואר 2013

  שלום!
  תפקידים של מרכז-משק ומזכירה במושב, הינם תפקידי ביצוע ומתן שירות. תנאי-העבודה שלהם כוללים זכויות עובדים, ולמולן חובות ואחריות כעובדים – להבדיל מסמכויות ומכוחות של ועד-ההנהלה, אשר בין היתר ממונה גם על שני עובדים אלה, בין ישירות ובין ע"י מזכיר-המושב.
  גם אם קיים קשר ביצועי חלקי בין תפקידים אלה של שני בני-הזוג, הנזכרים בשאלה – אין הדבר דומה ל"ריכוז-כוחות" בין שני חברי ועד-הנהלה, אשר ביניהם קשר משפחתי מדרגה ראשונה, מצב אשר מחוקק-המשנה הורה למנוע. אין אפוא מניעה חקיקתית להעסקת בני-זוג כאמור.
  מבחינת חלק הציבור אשר העסקה כזו איננה לרוחו – הרי עקרונית, ניתן למנוע מראש העסקת בני-זוג במערכת הארגונית של אגודת-המושב, גם ע"י שילוב של איסור בתקנון, או ע"י החלטת אסיפה כללית. ברם, ספק אם יש לכך הצדקה עניינית ומעשית: בצד סיכון להיווצרות חסרונות בהעסקה "זוגית" כזו, קיים גם בסיס ליתרונות מן המצב; ממילא ייבחן כל מקרה בפני עצמו, ולאורך תקופת ההעסקה.
  כללית ניתן להניח, כי כל אחד מבני-הזוג מונה בזכות עצמו ובזכות כישוריו, וכי שניהם נבחנים וייבחנו ע"י הציבור במושב וע"י מוסדות האגודה – כל אחד לפי פועלו, תרומותיו והתנהגותו.

  עם זאת, לגבי מקרים אחרים במושבים אחרים – אין באמור לעיל משום התייחסות לבסיס ולאופן של מינוי כל אחד מבני-הזוג; אם ועד-ההנהלה מינה מי מהם שלא כראוי – ניתן להציג את הנושא לבחינת ועדת-הביקורת או לדיון באסיפה הכללית.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.