• 8 בפברואר 2013

  כשירות לשמש חבר ועד אגודה חקלאית

  במושבנו ליושב ראש הועד הגבלה חמורה בחשבון הבנק האם הוא יכול לשמש בתפקידו וגם להיות בעל זכות חתימה בחשבון הבנק של האגודה וכן בעל זכות חתימה בשם האגודה

  8 בפברואר 2013
 • 9 בפברואר 2013

  כשירות לשמש חבר ועד אגודה חקלאית

  שלום!
  "חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981" מגדיר, לגבי בנק, מי הוא "לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות", וקובע כי "לקוח מוגבל חמור" כזה – "יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח"; ברם, כל זאת – "למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה"!
  גם "תקנות האגודות השיתופיות-רשויות האגודה", הפוסלות לכהונה בוועד-ההנהלה "מי שהוכרז כפושט רגל כל עוד לא ניתן לו שחרור מאת בית המשפט", אינן פוסלות לכהונה מי שלא הגיע ל"מעמד" חמור כזה.
  מבחינה חוקית, אפוא, גם אם יו"ר-הועד הינו "לקוח מוגבל חמור" בבנק - אין מניעה להמשך כהונתו באגודה, עם הסמכתו כאחד ממורשי החתימה, ב"קומפלקס" המשולב המהווה את חתימת האגודה: חותמת ושתי חתימות מורשים. אך בכך אין לגרוע מהשלכות במישור הציבורי והחברתי בקהילת-המושב, ומהשפעות אפשריות ביחסי האגודה מול הבנקים.
  עם זאת, גם הבנקים עצמם מודעים לכך, כי בשנים האחרונות גדל מאד מספרם של "לקוחות מוגבלים", עקב המצב הכלכלי הכללי הנמשך, אשר פגע משמעותית גם ברבים וטובים.

  ניסיון להבהיר דברים עם יו"ר-הועד עצמו, עשוי לגבש פתרון מכובד לכולם, המתבקש למען מראית-העין-הציבורית, לפחות לתקופה בה נמשכת אותה "הגבלה חמורה", וכדי למנוע טענות וטרוניות מצד חלקו ה"רגיש" של ציבור חברי-האגודה. לצורך הבהרה כי שינוי מוסכם בנושא לא יחרוג מהמישור התדמיתי, יצויין כי "לקוח מוגבל חמור" הוא אחד משני אלה: "לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל", או "מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים."

  9 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?