לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
מיכל

שלילת מתן חלקה ב' במושב חקלאי

האם באיוש נחלה פנויה, האגודה יכולה להתנות את מתן חלקה ב' לצרכי עיבוד חקלאי בתנאים שונים כשאחד מהם הוא הצגת תכנון עסקי למה בכוונתי לעשות בחלקה?

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! חלקות ב' של נחלות במושב-עובדים אמורות לשמש בלבדית לניצול חקלאי, תוך שמירת אפשרות של החלפת קרקע ע"י האגודה, במקרה של צורך חיוני למען המושב כולו או למען אינטרס ציבורי. במיוחד אמורים הדברים לגבי חלקות חקלאיות הסמוכות לדרכים ראשיות, או למיתקנים המשרתים ציבור רחב, אשר קיים או צפוי לגביהם צורך בתוספת קרקע או במיתקני-עזר, המשפיעים על השימוש בסביבתם הקרובה או עלולים להיות מושפעים מאותו שימוש. דרישה מצד אגודת-מושב כלפי חבר בעל-נחלה, להצגת "תוכנית עיסקית" כאמור בשאלה - חייבת להיות מוצדקת בטעמים של ממש, המשלבים היגיון והגינות, במיוחד אם הדרישה מוצגת כתנאי למסירת החלקה החקלאית, המהווה חלק מהנחלה. יתכן כי כוונת האגודה איננה להבטחת כדאיות כלכלית, אלא להבטחת שימוש בקרקע אשר יתיישב עם צרכים כלליים כדוגמת האמור בראש תשובה זו. יש כאן מקום לדרוש הבהרות מן האגודה, ולבחון את תשובתה לפי הנמקותיה.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות