לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
יצחק בלוי

ועד ממונה במקרה של זהות ועדים

המושב שלנו מתנהל באופן של זהות ועדים. עקב ליקויים ותלונות שונות מאיים רשם האגודות למנות ועד ממונה. אודה על חוו"ד: 1. כיצד ממנה הרשם ועד ממונה לאגודה? האם הוא "מגייס" אנשים מבחוץ שאינם חברי אגודה? 2. האם מהלך זה יגרום בהכרח לפיצול הוועדים? הוועד הקיים ימשיך לכהן כוועד מקומי ובמקביל ימונה ועד אגודה חדש? 3. האם המהלך הזה מבוצע בתיאום כל שהוא מול הרשות המוניציפאלית (המועצה האיזורית)?

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! על-פי הוראת סעיף 91 של "צו המועצות האזוריות ( מועצות מקומיות )" – כאשר לא נתקיימו בחירות ( מוניציפאליות ) לוועד המקומי, אזי "מי שמכהנים בישוב שיתופי, במועד פלוני, כחברי ועד ההנהלה של האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית של הישוב... יכהנו גם כחברי הועד המקומי של הישוב." כאשר ממנה רשם-האגודות-השיתופיות "ועד ממונה" לאגודה השיתופית במושב כאמור בשאלה – הרי חברי הוועד הממונים כאמור, עונים על תנאי סעיף 91 לצו הנ"ל. מכיוון ש"ועד ממונה" כולל לרוב אנשים שאינם תושבי היישוב – עלולה להתעורר שאלה, בדבר תחולת דרישת הכשירות לפי סעיף 106(א)(1) של הצו, עם סעיפיו 19 ו-99 בהקשר. מכל מקום – שינוי בהרכב הפרסונאלי של "הוועד המקומי" חייב להיות בידיעת המועצה האזורית ובתיאום עמה, וחזקה על הגורמים המוסמכים-המעורבים כי ידאגו גם לכך, כפי שניתן לברר מראש גם במועצה האזורית המדוברת. על מעמדו וייעודו הזמניים של "ועד ממונה", ועל מעמדה של המועצה האזורית מעל כל "ועד מקומי" - לרבות במצב "זהות" ( פרסונאלית ) של ועדים בישוב שיתופי – מוצע לראות גם בתשובות שניתנו בנושא בפורום זה, לרבות תשובת מנהל-הפורום לשאלה מיום 2.10.2012.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות