• 28 בפברואר 2013

  שכר טירחה

  תבעתי את המושב {ה"שיתופי"} שבו אני חבר 40 שנה.
  ביקשתי מהבורר מימון ע"ח המושב.
  העו"ד של המושב מייצג את המושב בתביעתי.
  הבורר דחה את בקשתי; "ההוצאות יהיו במסגרת פסק הדין"
  עברו כבר ארבע שנים. אני משלם לבורר 700.ש"ח עבור כל ישיבה ו- 1000 ש"ח לעו"ד שמייצג אותי.
  האם תנאים אלו סבירים?

  28 בפברואר 2013
 • 3 במרץ 2013

  שכר טירחה

  שלום!
  שיעורי השכר, הנזכרים בשאלה, נראים סבירים כשלעצמם. עם זאת, תקופה של ארבע שנים לקיום בוררות שלא נסתיימה, מצדיקה בירור בדבר הסיבות לכך – בחינה אשר ניתן לדרוש כי תבוצע ע"י עורך-הדין המייצג את התובע, תוך ניסיון להגדיר : האם ובאיזו מידה אחראית האגודה-הנתבעת למה שנראה לכאורה כ"סחבת" ( לא בהכרח בעטיה של האגודה ).
  בד-בבד ניתן לברר עם עורך-הדין, האם יסכים להסתפק בשכר חלקי כמיקדמה, בעבור ישיבות-ההמשך בבוררות, תוך הסכמה על השלמת שכרו הנוסף באחוזים מהסכום שיושג בבוררות.

  יצויין ככלל, כי בדומה להתדיינות בבית-המשפט, גם לבורר סמכות לחייב את האגודה לשאת בהוצאות ישיבה "מיותרת", אם יימצא כי נגרמה בבירור באחריותה הבלבדית.
  עוד יצויין, כי ב"תקנות האגודות השיתופיות – יישוב סכסוכים בקיבוץ" קיים הסדר לחיוב הקיבוץ במימון הוצאות הייצוג המשפטי של חבר-תובע, אך תקנות אלה מיוחדות לסכסוכים בתנאים המוגדרים בתקנות שם, והחלים ממילא רק לגבי קיבוצים וחבריהם (( בהתחשב בשיתוף הקיים, לגבי החברים, בכספים שבידי אגודת-הקיבוץ, בעוד החבר מוחזק כמי שאין לו כספים משלו )). לגבי מקרים אחרים, ניתן להבין את הרתיעה מפני חיובה של אגודה במימון הוצאות החבר, התובע כנגדה - הן מבחינת הצורך בביסוס עקרוני-משפטי ראוי של צעד מיוחד שכזה, הן משום שהדבר עלול לעודד חברים לתביעות בלתי-מבוססות כנגד אגודתם, ואף לתביעות-סרק.

  3 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?