• 28 בפברואר 2013

  הגנה משפטית לועדת ביקורת

  שלום מרדכי
  האם יש לועדת ביקורת הגנה משפטית מול מי שהיא מתנהלת מולו? האם היא יכולה לקבל תקציב להגנה כזו וממי?
  תודה

  28 בפברואר 2013
 • 4 במרץ 2013

  הגנה משפטית לועדת ביקורת

  שלום רב!
  ככלל, ועדת-ביקורת, המבצעת את תפקידה באופן ענייני ומבלי לחרוג מגבולותיו – איננה אמורה להיזקק ל...הגנה; אם בכל זאת תיזקק לכך – היא יכולה להסתייע באגודה עצמה, ע"י המוסד המתאים ממוסדותיה, לפי המקרה : ועד-ההנהלה או האסיפה הכללית, החייבים להתכנס בעקבות דרישת ועדת-הביקורת, לדיון בכל נושא ביקורת שצויין בדרישתה, או בפנייתה לסיוע, כולל מימון של ייעוץ משפטי נפרד לקטע פעילות מוגדר של הועדה.
  "כתובת" נוספת לסיוע של תמיכה, הדרכה וייעוץ – ברית-הפיקוח, אליה קשורה האגודה, או מבקר החשבונות שלה, אם ישנו כזה.
  בהקשר זה, יוזכר גם היועץ המשפטי של האגודה, עם חובתו לדאוג לאינטרסים הכלליים של האגודה וציבור חבריה, לטוהר-המידות באגודה ולתקינות פעולותיה.

  מבחינות אחדות, יכולה ועדת-הביקורת להיחשב לא רק כזרוע-ביקורת עצמית של האגודה, אלא גם כשלוחת-פיקוח של "רשם האגודות השיתופיות"; בכך מתחזק הצידוק – במקרה הצורך – למתן סיוע מצד הרשם, בעקבות פנייה אליו באמצעות המפקח האזורי של משרדו, או דרך אחד מעוזרי-הרשם.

  השפעה מסייעת, גם אם בעקיפין, יש לייחס כאן לסעיף 43 של "פקודת האגודות השיתופיות", לפיו כוחה של ועדת-הביקורת עמה, לפנות אל הרשם כדי שיערוך חקירה בעניין מהעניינים הנוגעים להרכבה, דרכי עבודתה או מצבה הכספי של האגודה. במקרה כזה – חייב הרשם למנות חוקר לביצוע הנדרש, כהוראת סעיף 43 הנ"ל.
  כדי לחסוך את הכרוך בחקירה שכזו מכל גורם מעורב, יש להניח כי כל אחד מהנזכרים לעיל בתשובה זו, אשר אליו תפנה ועדת-הביקורת, לא ימנע ממנה את העזרה הנאותה. הדברים אמורים במשנה-תוקף, אם פנייה צפוייה של ועדת-הביקורת אל הרשם – תשולב בפירוט נסיבות, אשר הצריכו, או מצריכים, את ועדת-הביקורת ל...הגנה.

  4 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?