• 4 במרץ 2013

  תקציב באגודה שיתופית

  שלום התקציב של האגודה לא אושר ע"י חברי האגודה באסיפה כללית, האם הועד צריך להתפטר וללכת לבחירות ועד חדש

  4 במרץ 2013
 • 4 במרץ 2013

  תקציב באגודה שיתופית

  שלום רב!
  שאלה הנוגעת לסירוב האסיפה הכללית לאשר הצעת-תקציב, הועלתה בפורום זה ביום 27/1/13; תשומת-הלב מופנית לתשובת הח"מ מיום המחרת, ולתקנת-משנה 4(ה) של "תקנות האגודות השיתופיות – רשויות האגודה", המוסברת שם.
  יש לקוות כי במצב כזה יתעשת ועד-ההנהלה לגלות את הפתיחות, הגמישות והתבונה המעשית, כדי לגבש הצעת-תקציב מתוקנת, על-פי הערות מציבור החברים, במגמה לקבל את אישורה הדרוש של האסיפה הכללית.

  בשולי הדברים: מהשאלה הנוכחית עולה רמז למצב חמור יותר, בו קיים חשש למשבר-אמון בין הרוב המצביע באסיפה לבין ועד-ההנהלה. במצב כזה, גם חקירה ע"י חוקר שימנה רשם-האגודות תתקשה להביא לפתרון: לפי תקנה 4(ה) הנ"ל, את ממצאי החקירה יש להביא בפני האסיפה הכללית, העלולה לעמוד בסירובה.
  עם התקווה כי אין זה המקרה כאן, יצויין כי גם בחינה יסודית של מצב משברי ואיתור פתרונות להשלכותיו, הינם במסגרת יכולותיהם של רשם האגודות וצוות עוזריו, בעזרת הידע והניסיון שבידיהם, ולפי הצורך – גם מכוח הסמכויות המתאימות שבידי הרשם.

  4 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?