• 9 במרץ 2013

  פדיון מניה באגודה שיתופית

  שלום ברצוני לדעת
  האם ניתן לקבל את הפדיון בתשלומים ואם יש נכסים כגון ניירות ערך ונדל"ן האם אפשר לעמוד על כך שהתשלום ישולם בתשלום אחד?
  במידה ובכל זאת תיפרע המניה בתשלומים האם כל הזכויות כחבר באגודה נשמרים כגון הטבות כספיות שונות עד למתן התשלום הסופי עבור הפדיון
  והאם ניתן לדרוש ריבית עבור 24 התשלומים במקום בתשלום אחד?

  תודה מראש
  אלי פלישמן

  9 במרץ 2013
 • 10 במרץ 2013

  פדיון מניה באגודה שיתופית

  שלום רב!
  סעיף 17 של "פקודת האגודות השיתופיות", כנדבך-החקיקה הראשי בסוגייה, קובע כי אסורה העברת מניות או חלק-הון באגודה השיתופית, "אך רשאית האגודה לפדותם בהתאם להוראות תקנותיה ולכל תקנה שיתקינוה על-פי פקודה זו." על אופיים האישי של מנייה-באגודה ושל חלק-בהון-האגודה מלמד גם סעיף 25 של הפקודה, המשריין אותם גם מפני העברה כפוייה, מול עיקול או פשיטת-רגל.
  לכאן מתווסף העיקרון, המשמר את המשכיות פעילותה של האגודה כמסגרת משותפת, מבלי שתיפגע עקב פרישה של חבר או של קבוצת-חברים - אם ייאלצו החברים הנותרים לממש נכסים ולצמצם פעילות באגודה באופן מיידי ופוגע, רק כדי לממן פדיון-עזיבה. בל יישכח, כי פירוק של אגודה מותנה בהחלטה של רשם-האגודות, לפי פנייה של רוב מיוחד – פרישה של מיעוט עלולה להביא לפירוק-למעשה, או לפגיעה קשה בנותרים, אם לא תיקבע להם ארכה סבירה לפדיון.

  על רקע זה בא ההסדר המפורט למדי, אשר ב"תקנות האגודות השיתופיות – חברות", בעיקר בתקנות 9 – 16, אשר אליהן מופנה כל המעוניין; נוסח התקנות ניתן לאיתור גם באינטרנט: דרך "גוגל" או במדור החיקוקים באתר "רשם האגודות השיתופיות".
  מכיוון שאגודה אינה רשאית לחלק רווחים אלא לחבריה – הרי מי שחברותו פקעה, זכאי רק לפדיון המתאים, עם ריבית תואמת כקבוע בתקנות: מי שפרש מהאגודה, אינו צריך לסבול מהפסדיה לאחר מכן – אך גם אינו זכאי ליהנות מהצלחותיה לאחר עזיבתו. מכאן גם אותן הוראות בתקנות, המצמידות את מועד קביעת ערך הפדיון ליום פקיעת החברות, לגבי חלק מהאגודות ( יש לשים לב לאבחנה בין סוגי האגודות שבתקנות 10 ו-11 ).

  עם כל זאת, יש לשים לב להוראות המיוחדות בנושא, הקבועות בתקנה 18 שם לגבי קואופרטיב לתחבורה, ובתקנות 19 ו-20 - לגבי קיבוץ ומושב שיתופי.
  כמובן, יש לבחון, מלכתחילה, את ההוראות הנוגעות לנושא בתקנון האגודה עצמה – אשר דינו כחוזה בין כל חבר לבין האגודה ויתר החברים, גם אם לא נחתם על-ידיו כמייסד; תקנון האגודה עשוי להועיל לחבר-העוזב, אם כלולות בו הוראות המיטיבות עמו, בהשוואה לתקנות הכלליות.
  לסיום, יוזכרו תקנות 14 ו-15 בתקנות הכלליות הנ"ל, המחייבות את האגודה לבצע – תוך חודשיים - חישוב של הפדיון על-ידי רואה-חשבון מוסמך ובקי, כאמור שם, בשילוב חובת מתן הודעה מפורטת לחבר-העוזב בדבר סכום הפדיון ואופן חישובו.

  10 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?