לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
אבי

האם מתקיים ניגוד עניינים

שלום רב, האם עובד ועד מקומי ביישוב מסוים, יכול לכהן כחבר ועד מקומי ביישוב אחר באותה מועצה אזורית?

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! ביום 29.10.2018, על-פי "קובץ התקנות" מס' 8097, נכנסו לתוקפן תוספות של "פסולים לכהונה" לרשימה הקיימת בנושא ב"צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות )" לגבי "ועד מקומי" - סעיף 106 של הצו. בין אלה: "(7) עובד במשכורת ברשות מקומית אחרת, אשר עבודתו האמורה עלולה להביא לידי סתירה או אי-התאמה בין תפקידיו בשירות הרשות המקומית האחרת ובין תפקידיו כחבר הוועד המקומי." כהוראת התיקון החקיקתי הנ"ל, תחולתו – לגבי "ועד מקומי" שהחל את כהונתו לאחר 29.10.18, היינו לאחר הבחירות המוניציפאליות שהתקיימו לאחרונה; זאת, להבדיל מוועד-הנהלה של אגודה שיתופית, אשר חבריו מכהנים גם כ"ועד מקומי" ב"זהות ועדים", ונבחר לפני 29.10.18. במאמר מוסגר: הן על-פי הנוסח המצוטט לעיל, והן על-פי "חוק הפרשנות" – המונח "רשות מקומית" בחיקוק כולל גם "ועד מקומי". אם במקרה המתואר בשאלה, נבחר הוועד המקומי רק לאחרונה - עלול להימצא פסול לכהונה בו, אם המדובר בשני יישובים סמוכים שלהם גבול משותף, או אם קיימת מחלוקת ממשית בין הוועדים המקומיים שלהם. במקרה כזה, מוצע לפנות אל היועץ המשפטי של המועצה האזורית, ולפי הצורך – לייעוץ המשפטי של משרד-הפנים.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות