• 10 באפריל 2013

  כהונת יושב ראש ועד מוניציפלי

  יושב ראש הועד המקומי חייב סכומי כסף גדולים לארנונה לועד המקומי ולמועצה האזורית האם כהונתו חוקית או שעליו לפנות את מקומו והאם ראש המועצה צריך להתערב ולהורות לו לפנות את מקומו

  10 באפריל 2013
 • 11 באפריל 2013

  כהונת יושב ראש ועד מוניציפלי

  שלום!
  לפי סעיף 106 של "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות ), תשי"ח-1958", בין הפסולים לכהונה בוועד המקומי ביישוב – גם "מי שחייב חוב סופי בשל ארנונה לוועד המקומי בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה."
  בסעיף 106א של אותו צו הוטלו חובות-ביצוע על גזבר הוועד המקומי ועל ראש המועצה האזורית, כדי להבטיח את אכיפת ההוראה.

  חזקה על ראש רשות מקומית כי אם צבר חוב ארנונה בהיקף ולתקופה כאמור – נבע הדבר מקשיים כלכליים, ולא עקב סרבנות לשמה; הוראות הדין הנזכרות לעיל, כוללות התראה מתאימה, כדי לאפשר לנבחר הציבור להסדיר את חובו, ולמנוע בכך את התוצאה של פקיעת הכהונה.
  עם זאת, יש מקום לבקרה ולביקורת במישור המינהלי ובמישור הציבורי, לגבי שאלת המאמצים והצעדים אשר נעשו ונעשים מצד הוועד המקומי ומצד המועצה האזורית, לגביית החוב המדובר, גם אם איננו מגיע לתקופות האמורות בסעיפי הצו הנ"ל, קל-וחומר אם הגיע לדרגת חומרה שכזו.

  11 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?