• 16 באוגוסט 2012

  סכום מקסימלי של דמי חבר באגודה שיתופית

  האם ישנו סכום מקסימלי של דמי חבר שמושב יכול לגבות או שהועד יכול להחילט כרצונו?

  16 באוגוסט 2012
 • 16 באוגוסט 2012

  סכום מקסימלי של דמי חבר

  דמי-חבר באגודה השיתופית מיועדים למימון ולכיסוי הוצאות ניהולה של האגודה, בתוספת מקדם-ביטחון סביר - לגבי הוצאות בלתי-צפויות. כבר בכך מסגרת כללית, המגבילה ניסיון שרירותי לחייב חברים בתשלום חריג בנושא. עם זאת, עשויות להיכלל בתקנון-האגודה הוראות מתאימות ומפורשות, לכיסוי פריטי-הוצאה נוספים.
  כל העלאה ריאלית בשיעור הקיים של דמי-חבר באגודה, חייבת להיות מבוססת ומנומקת ע"י ועד-ההנהלה, וכן להתאשר בהחלטה כדין של האסיפה הכללית. כמובן, אין מקום לחרוג בנושא מאותן הוראות של תקנון-האגודה, הנוגעות לדמי-חבר בפרט, ולחיובים כספיים שניתן להטיל על חברים - בכלל.

  16 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?